Výsledky Maraton Evropa - Znojmo

19.května 2017

Výsledky Maraton Evropa - Znojmo vč. příchozích

Výsledky Sezemice silnice vč. příchozích

11.května 2017

Sezemice silnice vč. příchozích

Výsledy časovka Sezemice vč. příchozích

7.května 2017

Výsledy časovka Sezemice vč. příchozích

Luděk Hykl - foto

5.května 2017

Kriterium Chvaletice - diskvalifikace

5.května 2017

Komise Masters byla v diskusi na stránkach Cyklomasters upozorněna, že na kritériu ve Chvaleticích byl v celkových výsledcích vč. příchozích v kat. A uveden jako vítěz Ondřej Rybín, který "cituji: byl ještě během působení v Dukle testován pozitivně na EPO a má trest v podobě zákazu závodění do července 2019.
Za toto nedopatření se omlouváme i za pořadatele, pro kterého je těžko možné každého příchozího bez licence kontrolovat, zda není v trestu ČSC.
Dále jsme se z tohoto důvodu rozhodli, že Ondřej Rybín bude ze závodu dodatečně diskvalifikován a celkové výsledky týkající se příchozích kat. A a M. na našich stránkách budou vymazány dokud pořadatel nedodá opravené výsledky. Výsledky registrovaných na stránkách ELM zůstávají - diskvalifikace O. Rybína jako příchozího je neovlivní.
Při této příležitosti bychom chtěli upozornit všechny podobné závodníky v trestu, že v pravidlech ELM je uvedeno, že se konají dle pravidel ČSC a že v jakémkoliv závodě ELM platí pro ně zákaz startu stejně jako na akcích pořádaných ČSC.
Dále upozorňujeme, že komise Masters zpracovává pouze výsledky registrovaných v ELM, takže registrace a výsledky týkající se příchozích jsou pouze v kompetenci pořadatelů, proto jakékoliv reklamace týkající se příchozích prosím směřujte v první řadě na pořadatele závodu.

Výsledky Chvaletice vč. příchozích

30.dubna 2017

Výsledky Chvaletice vč. příchozích

Změny tras Sezemice - mapky

25.dubna 2017

Celkové výsledky Hodkovice vč. příchozích

24.dubna 2017

Velká cena elektrárny Chvaletice - plakát

16.dubna 2017

Přehled o platbách, informace k registracím jednotlivců a družstev

8.března 2017

Kalendář závodů ELM 2017

14.listopadu 2016

Z Á P I S

6.listopadu 2016

z členské schůze ze dne 22. 10. 2016 spolku Extraliga Masters
přítomni: dle prezenční listiny v příloze
Zápis:
1) Schválen program schůze
2) Předseda spolku Martin Würz přednesl zprávu o hospodaření spolku za rok 2016
3) Bylo provedeno hodnocení soutěže Extraliga Masters 2016 – až na drobné upozornění byla konstatována spokojenost s úrovní pořadatelství za rok 2016. Všem pořadatelům bylo poděkováno za jejich činnost.
4) Na základě stanov se výkonný výbor vzdal svých funkcí a proběhla nová volba výkonného výboru a výkonný výbor provedl volbu předsedy spolku.
Výbor pro rok 2017 bude pracovat v tomto složení:
Martin Würz – předseda spolku
Ludvík Killinger
Igor Kubín
Alena Mikšovská
Václav Bradna
V rámci rozšířeného výboru bude ve výboru pracovat ještě Miloslav Šustr.
5) Byla stanovena předběžná termínová listina závodů na sezónu 2017
6) Byla stanovena pravidla pro sestavení družstva, která se objeví v základních pravidlech EM
7) Diskuse – v rámci diskuse byl velkou měrou zastoupen názor, aby jednotlivé závody byly více otevřeny i závodníkům, kteří nejsou registrováni v EM. Komise Masters dostala za úkol nastavit funkční systém pro sezónu 2017.

Zapsal: Ověřil:
Václav Bradna Martin Würz, předseda

Podrobné informace k příjezdu na VH a vyhlášení ELM 2016

13.září 2016

Seznam vyhlášených ELM 2016

10.září 2016

tvorba webových stránek        |        webhosting a servery