Propozice - Sezemice časovka

      ROZPIS            
    Časovka v Sezemicích            
    EXTRA LIGA MASTERS 2022          
                     
   1. Pořadatel: Sdružení cyklistů Pardubicka.             
                     
   2. Termín: sobota 7. května 2022 ve 14:00 hodin.          
                     
   3. Místo startu a cíle: Sezemice, okr. Pardubice.            
                     
   4. Vedoucí činovníci:  ředitel závodu: Mittner Leoš,            
    hlavní rozhodčí: Petr Pavel, Hasoň Karel.           
                     
   5. Prezentace: kancelář závodu v Restauraci " U Hájků " od 12:00 do 13:15 hodin.    
                     
   6. Trať závodu:  silniční okruh: Sezemice-Lukovna-Dražkov-Bohumileč-Sezemice    
    délka trasy : celkem 18 km - 2x okruh 9km          
                     
   7. Startují, přihlášky:  všechny kategorie dle pravidel ELM. Závodníci ELM mohou startovat po předchozím přihlášení na závod,
     adresa: zahnach@seznam.cz( ZDE NAHLÁSIT celé jméno, ročník, kategorii, název klubu, den závodu ) 
    Uzávěrka přihlášek na tento závod je 6.5. v 18:00 hod.      
    Dodatečně se lze zaregistrovat a přihlásit na závod v místě závodu se zvýšeným poplatkem o 50,- Kč .
    Start po kategoriích, pořadí startu bude určeno pořadatelem na místě startovní listinou vyvěšenou v kanceláři závodu.
    Předpokládaný start prvního závodníka ve 14:00 hod.        
                     
   8. Startovné:  Startovné pro přihlášené předem 300,-Kč. Kategorie E o 50,-Kč méně.     
    Nepřihlášeni v termínu na závod zvýšené startovné dle pravidel ELM o 50,- Kč,     
                     
   9. Zdravotní zajištění: Zdravotní sestra              
                     
 10. Vyhodnocení:  v místě cíle po ukončení všech kategorií. Ceny jsou pro první 3 v každé kategorii.  
                     
 11. Ubytování, občerstvení:  pořadatel nezajišťuje.             
                     
 12. Parkování vozidel: vozidla lze parkovat pouze na místech dovoleného parkování mimo soukromé pozemky.
                     
 13. Poznámka:  závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat   
    pravidla provozu na pozemních komunikacích . (Zákon č. 361/2000 Sb.o provozu na   
    pozemních komunikacích ve znění zákonů č.60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002Sb.,
    311/2002.)               
    Účastnici startují na vlastní nebezčí !!!          
    Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené.     
                     
      Mittner Leoš            
      ředitel závodu             
                     
+ Vložit příspěvek

Diskuse


tvorba webových stránek        |        webhosting a servery