Pravidla soutěže "Extraliga Masters 2022"

Pravidla soutěže pro sezónu 2022

1.  VYMEZENÍ

a.  EXTRALIGA MASTERS (dále jen ELM) je celorepubliková a celoroční soutěž pro amatérské závodníky
     a závodnice věkové kategorie Masters a pro závodníky a závodnice do 29 let, kteří závodí v kategorii M.

b.  Věkové skupiny Masters jsou odstupňované po deseti letech:

 i.  Kategorie A (30 – 39 let; ročník narození 1992 – 1983)
ii.  Kategorie B (40 – 49 let; ročník narození 1982 – 1973)
iii.  Kategorie C (50 – 59 let; ročník narození 1972 - 1963
iv.  Kategorie D (60 – 69 let; ročník narození 1962 – 1953)
 v.  Kategorie E (70 a více let; ročník narození 1952 - 1943)
vi.  Kategorie F (80 a více let; ročník narození 1942+)

2. PODMÍNKY ÚČASTI, REGISTRACE DO ELM, PŘIHLAŠOVÁNÍ K JEDNOTLIVÝM ZÁVODŮM, PRŮBĚH ZÁVODŮ, VYHLAŠOVÁNÍ, VÝSLEDKY

A.  PODMÍNKY ÚČASTI

i.  Podmínka účasti v celoroční soutěži ELM.
       1.  Zaplacení registračního poplatku ve výši 500 Kč.
                a.  Platba převodem na účet Extraligy Masters (číslo účtu: 161029410/0300, variabilní symbol – číslo
                     závodníka).

ii.  Podmínka startu na MČR v silničním závodě a MČR v časovce jednotlivců je platná licence ČSC
     a přihlášení do soutěže ELM.

iii.  Start na MČR v silničním závodě a MČR v časovce jednotlivců není podmíněn dokončením závodů 
     Extraligy Masters. Mistrovství se vypisuje jen pro kategorie Masters A, B, C, D, E, F (k tomu, aby mohlo             být  MČR vyhodnoceno v dané kategorii, je nutná účast alespoň 5 závodníků/závodnic).

B.  PŘIHLAŠOVÁNÍ K JEDNOTLIVÝM ZÁVODŮM

i. Přihlašování na jednotlivé závody probíhá prostřednictvím webových stránek ELM nebo dle instrukcí 
   propozic jednotlivých závodů.

ii. Uzávěrka přihlášek se řídí rozpisem jednotlivých závodů.

iii. Účastníci, kteří spadají do kategorie příchozí se přihlašují přímo v den závodu na prezencia budou startovat
     vždy s příslušnou věkovou kategorií.

C.  STARTOVNÉ

i.  Výše startovného je dána rozpisem jednotlivých závodů.

D.  PRŮBĚH ZÁVODŮ

i.  Závody se řídí platnými pravidly ČSC, rozpisem ELM, ale také ustanovením rozpisů jednotlivých závodů.

ii.  V hromadných závodech startují příchozí i registrovaní společně, a to dle soutěžních kategorií.

iii.  Z technických důvodů může pořadatel, po schválení členem komise STK a uvedení v rozpisu, sloučit ke
     startu i jiné kategorie.
         1.  Případné sloučení však nemá vliv na hodnocení závodu.

iv.  V silničních závodech společných s UAC budou 3 balíky. 1. - kat M+A, 2. - kat. B+C, 3. - D, E + F...

v.  Kategorie M a A startuje mimo MČR společně

E.  VYHLAŠOVÁNÍ

i.  Vyhlašování v jednotlivých závodech budou 1. - 3. závodníci níže uvedených soutěžních kategorií bez 
    rozdílu, jestli jde o registrovaného nebo příchozího závodníka. Zvlášť budou vyhlášené ženy v případě, že 
    se účastní v soutěžní kategorii minimálně 2 závodnice. Ceny zůstávají v plné kompetenci pořadatele.

F.  VÝSLEDKY

i.  Výsledky budou zveřejněné prostřednictvím stránek ELM.

3. SOUTĚŽNÍ A BODOVACÍ KATEGORIE

a.  Soutěžní kategorie jsou kategorie M, A, B, C, D, E, F, G, H a I, ve kterých závodníci startují společně a jsou
     vyhlašováni v jednotlivých závodech.

b.  V rámci ELM jsou soutěžní kategorie pro kat M i Ž a F uvedeny v níže uvedené tabulce.

4. BODOVACÍ KATEGORIE

a.  Bodovací kategorie jsou kategorie, ve kterých je vyhlašována hlavní soutěž jednotlivců ELM. 

Soutěžní kategorieDoporučená 
délka tratě
Bodovací kategorie
ELM
ceny      min.   Rok narození
M - muži,
Ž - ženy
Startovní čísla
M 90 - 140 km M 1.-3. celkově M 1991-2002 1 - 149
A 90 - 140 km M-30
M-35
1.-3. celkově M 1988-1992
M 1983-1987
150 - 349
B 80 - 120 km M-40
M-45
1.-3. celkově M 1978-1982
M 1973-1977
350 - 549
C 70 - 110 km M-50
M-55
Ž
Ž-30
1.-3. celkově
+ ženy
(při účasti> 2)
M 1968-1972
M 1963-1967
Ž 1993-2004
Ž 1983-1992
550 - 699
D 60 - 90 km M-60
M-65
Ž-40
1.-3. celkově
+ ženy
(při účasti> 2)
M 1958-1962
M 1953-1957
Ž 1973-1982
 700 - 799
E 40 - 80 km M-70
M-75
Ž-50
Ž-60
1.-3. celkově
+ ženy
(při účasti> 2)
M 1948-1952
M 1943 - 1947
Ž 1963-1972
Ž 1962 a dříve
 800 - 870 
F 40 M80+ 1.-3. celkově
(při účasti> 2)
 M 1942 a dříve  870 - 899

 

b.  V každé bodovací kategorii boduje prvních 20 závodníků od 50 do 2 bodu a všichni ostatní získávají 1 bod       (viz bodování v bodovacích kategoriích.

c.  Pro bodování není rozhodující počet závodníků, startujících v příslušné bodovací kategorii, bodování je             vždy od 50 bodů.
i.   Bodování je samostatné i pro příslušné kategorie žen.

d.  Příchozí závodníci bodování nemají na bodování vliv stejně tak, jako závodníci jedoucí ve stejné soutěžní 
     kategorii v jiné bodovací kategorii.
i.   Příklad: Body v kategorii M40 neovlivní bodování v kategorii M45, takže pokud bude někdo v soutěžní
     kategorii B na 10. místě, ale zároveň na 1.místě v bodovací kategorii M45, získává 50 bodů.

e.  Mistrovské závody, a to včetně MR časovky dvojic a MR závodů do vrchu se bodují koeficientem 2.


 

Bodování v bodovacích kategoriích:

UMÍSTĚNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22...
VŠECHNY BODOVACÍ KATEGORIE 50 46 43 40 37 34 31 28 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 1

Pro bodování není rozhodující počet závodníků, startujících v příslušné bodovací kategorii, bodování je vždy od 50ti bodů. Samostatně zde bodují i příslušné kategorie žen. Příchozí závodníci bodování nemají na bodování vliv stejně tak, jako závodníci jedoucí ve stejné soutěžní kategorii ale v jiné bodovací kategorii (např. body v kat. M40 neovlivní bodování v kat. M45, takže pokud bude někdo v soutěžní kat. B na  10.místě  ale na 1.místě v bodovací kat. M45 získává 50 bodů.

Mistrovské závody vč. MR časovky dvojic a MR závodů do vrchu se bodují koeficientem 2.

5.  BODOVACÍ KATEGORIE

a.  Soutěž jednotlivců:

i.  Hodnocení je v jednotlivých bodovacích kategoriích
ii.  Do celkového hodnocení se započítává součet všech výsledků
iii.  Při shodnosti bodů v celkovém hodnocení u dvou či více závodníků rozhoduje následující pravidlo:

    1.  Lepší umístění závodníka na MČR v silničním závodě,
      2.  Větší počet nejlepších umístění ze všech započítávaných závodů do celoroční soutěže.

iv.  Na jednotlivých závodech se bodovací kategorie nevyhlašují
v.   V celkovém hodnocení ELM obdrží závodníci v jednotlivých bodovacích kategoriích na 1. -3. místě                    poháry a finanční odměnu.
vi.  Celkově se bude rozdělovat 70 000,- Kč a částka bude rozdělena podle počtu startujících v jednotlivých
      kategoriích
vii.  Seznam hodnocených bude po ukončení soutěže zveřejněn na stránkách ELM

b.  Soutěž družstev:

i.     Každé družstvo musí mít minimálně 2 členy
ii.     Maximální počet členů družstva není omezen 
iii.    Do soutěže družstev jsou započtené výsledky 3 nejlepších členů z každého závodu, s výjimkou kategorie
        M, kde lze započítat ze závodu pouze jeden výsledek
iv.    Do soutěže družstev se počítá i výsledek jediného závodníka ze závodu.
v.    Prvních pět družstev v rámci celkového hodnocení obdrží finanční odměnu ve výši, která bude odvislá               od celkového počtu startujících družstev a finančních možností ELM, a věcné ceny v podobě pohárů

 

C.  Soutěž TOP - TEN:

i.  Soutěž se počítá napříč všech bodovacích kategorií a pořadí určuje celkový počet dosažených bodů za 
    všech závodů, kterých se závodník zúčastnil.
       1.  Započítávají se i body ze závodů nad počet 15) + body z účasti na závodech MS MASTERS – UCI                    v časovce a v silničním závodě s koeficientem 4 + závod MS v St. Johannu v časovce jednotlivců
            a v silničním závodě s koef. 3.
ii.     V celkovém hodnocení TOP TEN obdrží poháry závodníci na 1. – 10 místě.

tvorba webových stránek        |        webhosting a servery