Pravidla soutěže "Extraliga Masters 2020"

Pravidla soutěže pro sezónu 2020

Extraliga masters (dále jen ELM) je celorepubliková otevřená celoroční soutěž pro amatérské závodníky věkové kategorie master a pro závodníky do 29 let. Startovat mohou jak držitelé licence ČSC Masters a závodníci s licencí amatérských lig nebo i bez licence. Nem

I. PODMÍNKY ÚČASTI, REGISTRACE DO ELM, PŘIHLAŠOVÁNÍ K JEDNOTLIVÝM ZÁVODŮM, VYHLAŠOVÁNÍ, VÝSLEDKY

Podmínkou účasti v celoroční soutěži ELM je přihlášení a registrace do soutěže na webových stránkách ELM. Registrace bude spuštěna celý rok. Podmínkou je zaplacení registračního poplatku ve výši 500 Kč bezhotovostním převodem na účet Extraligy Masters č.ú. 161029410/0300, variabilní symbol – číslo závodníka. Při registraci v průběhu sezóny musí platba připsána na účet ELM nejpozději ve čtvrtek před víkendovými závody. Pozdější připsání platby na účet ELM může vést k neuvedení závodníka na startovní listinu u víkendových závodů a bude moci startovat pouze jako příchozí. Platbu lze ověřit na stránkách Extraligy Masters.

Soutěž družstev - neboli oddílů, je tvořena libovolným počtem členů. Započítává se výsledek tří nejlepších jednotlivců z oddílu. Do výsledku oddílu se započítávají pouze závodníci zaregistrovaní v soutěži ELM pod názvem oddílu. Důležité je, aby všichni závodníci měli stejný název oddílu.

Registrace 2020 - všichni závodníci se budou nově registrovat. Pro sezónu 2020 dostanou nové startovní číslo.

 

Podmínka startu na MČR v silničním závodě a MČR v časovce jednotlivců je platná licence ČSC a přihlášení do soutěže ELM. Start není podmíněn dokončením  závodů Extraligy Masters. Mistrovství se vypisuje jen pro kategorie masters (A, B, C, D, E a F). K tomu, aby mohlo být MČR vyhodnoceno v dané kategorii, je nutná účast alespoň 5 závodníků/nic.

Závodníci registrovaní v ELM se přihlašují předem na webových stránkách. Přihlášky na jednotlivé závody se tvoří na stránce kalendář závodů, kde se vedle tlačítka startovní listina objeví další zelená ikonka pro přihlášku na závod. Zde je  identifikátorem startovní číslo přidělené systémem po registraci do ELM a potvrzení přihlášky je datem narození přihlašovaného závodníka, uvedené v registraci do ELM. Kontrolu přihlášení je možno provést náhledem do startovní listiny závodu.  Maximální startovné pro předem přihlášené závodníky je 300,- Kč. Startovné pro kat. E a F  bude o 50,- Kč nižší, pořadatelé nebudou odvádět do pokladny ELM za kat. E a F odvody.

Uzavření registrace pro konkrétní závod bude vždy uvedeno na rozpise závodu (zpravidla v pátek před víkendovým závodem). Dodatečné přihlášky přímo na místě lze za zvýšené startovné o 100,- Kč. Startovné vybírá na prezenci v hotovosti pořadatel.

Příchozí se přihlašují přímo v den závodu na prezenci a budou startovat v silničních závodech vždy s příslušnou věkovou kategorií. Při prezenci každý pořadatel zapíše, případně ověří jméno, příjmení, rok narození, event. sportovní klub, oddíl a určí startujícímu dle roku narození kategorii a přesný čas startu – důležité a přidělí startovní číslo vyhrazené pro příchozí – čísla 900 - 999. Závodník je zodpovědný, že se dostaví na start v čase své příslušné kategorie! Startovné za příchozí bude max. 350,- Kč + 100,- Kč vratná záloha na startovní číslo. V případě, že někdo z příchozích startovní číslo nevrátí, záloha propadá na pořízení nového čísla.

Jednotlivé závody jsou vypsány v duchu pravidel cyklistiky ČSC. V hromadných závodech startují příchozí i registrovaní společně, dle soutěžních kategorií. Kategorie M a A startuje vyjma MČR společně.  Z technických důvodů může pořadatel, po schválení členem komise STK a uvedení v rozpisu, sloučit ke startu i jiné kategorie. Hodnocení je však vždy provedeno odděleně.  V silničních závodech společných s UAC budou  3 balíky.  1. -  kat M+A, 2. -  kat. B+C, 3. -  D, E + F. .

Vyhlašováni v jednotlivých závodech budou 1. - 3. závodníci dále uvedených soutěžních kategorií bez rozdílu, zda jde o registrovaného nebo příchozího závodníka. Zvlášť budou vyhlášeny ženy v případě, že se účastní v soutěžní kategorii min. 2 závodnice. Ceny zůstávají v plné kompetenci pořadatele.

Zpracování výsledků jednotlivých závodů zajistí a zašle pořadatel stejně jako doposud. Výsledky musí být zpracovány ve formátu xls nebo xlsx a musí obsahovat: 1) sloupec s pořadím, 2) sloupec se startovním číslem zaregistrovaným v celoroční soutěži ELM, 3) sloupec s výsledným časem závodu. Tyto údaje jsou pro zpracování výsledků bezpodmínečně nutné a pokud nebude ve výsledkové listině u každého závodníka zaregistrovaného v celoroční soutěži uvedeno jeho startovní číslo ELM, jeho výsledek se do celoroční soutěže nezapočítá a musí se s případnou reklamací obrátit na pořadatele závodu.  Zveřejnění celkových výsledků vč. příchozích si pořadatel musí zajistit sám na svých klubových stránkách nebo jinde kde určí sám (na stránkách ELM bude uveden odkaz na místo zveřejnění).

II. SOUTĚŽNÍ A BODOVACÍ KATEGORIE

1.Soutěžní kategorie jsou kategorie M,A,B,C,D,E a F ve kterých závodníci startují společně a jsou vyhlašováni  v jednotlivých závodech. V rámci ELM jsou soutěžní kategorie pro kat M i Ž a F uvedeny v níže uvedené   tabulce.

2. Bodovací kategorie jsou kategorie, ve kterých je vyhlašována hlavní soutěž jednotlivců ELM. V každé bodovací kategorii boduje prvních 20 závodníků od 50 do 2 bodu a všichni ostatní získávají 1 bod -  viz bodování v bodovacích kategoriích.  

Soutěžní kategorieDoporučená 
délka tratě
Bodovací kategorie
ELM
ceny      min.   Rok narození
M - muži,
Ž - ženy
Startovní čísla
M 90 - 140 km M 1.-3. celkově M 1991-2002 1 - 149
A 90 - 140 km M-30
M-35
1.-3. celkově M 1986-1990
M 1981-1985
150 - 349
B 80 - 120 km M-40
M-45
1.-3. celkově M 1976-1980
M 1971-1975
350 - 549
C 70 - 110 km M-50
M-55
Ž
Ž-30
1.-3. celkově
+ ženy
(při účasti> 2)
M 1966-1970
M 1961-1965
Ž 1991-2002
Ž 1981-1990
550 - 699
D 60 - 90 km M-60
M-65
Ž-40
1.-3. celkově
+ ženy
(při účasti> 2)
M 1956-1960
M 1951-1955
Ž 1971-1980
 700 - 799
E 40 - 80 km M-70
M-75
Ž-50
Ž-60
1.-3. celkově
+ ženy
(při účasti> 2)
M 1946-1950
M 1941 - 1945
Ž 1961-1970
Ž 1960 a dříve
 800 - 870 
F 40 M80+ 1.-3. celkově
(při účasti> 2)
 M 1940 a dříve  870 - 899


Zásadní změna je v bodování soutěže:

Bodování v soutěžních kategoriích pouze v bodovacích kategoriích bez ohledu na počet předjetých závodníků
Bodování v bodovacích kategoriích:
UMÍSTĚNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22...
VŠECHNY BODOVACÍ KATEGORIE 50 46 43 40 37 34 31 28 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 1

Pro bodování není rozhodující počet závodníků, startujících v příslušné bodovací kategorii, bodování je vždy od 50ti bodů.Samostatně zde bodují i příslušné kategorie žen. Příchozí závodníci bodování nemají na bodování vliv stejně tak, jako závodníci jedoucí ve stejné soutěžní kategorii ale v jiné bodovací kategorii (např. body v kat. M40 neovlivní bodování v kat. M45, takže pokud bude někdo v soutěžní kat. B na  10.místě  ale na 1.místě v bodovací kat. M45 získává 50 bodů.

Mistrovské závody vč. MR časovky dvojic a MR závodů do vrchu se bodují koeficientem 2.

III. VYPSANÉ SOUTĚŽE

V  níže vypsaných soutěžích se do hodnocení sčítají body dosažené v soutěžních i bodovacíchkategoriích.
1. Soutěž oddílů:

Oddíl může mít minimálně 2 a maximálně neomezený počet členů z registrovaných závodníku. Do výsledků družstva se započítávají výsledky 3 nejlepších z každého závodu, s výjimkou kategorie M, kde lze započítat ze závodu pouze jeden výsledek. Do soutěže družstev se počítá i výsledek jediného závodníka ze závodu. Do celkového pořadí soutěže družstev se započítává 15 nejlepších výsledků ze všech závodů v rámci ELM.

V celkovém hodnocení obdrží prvních pět oddílů finanční odměnu ve výši, která bude odvislá od celkového počtu startujících družstev a finančních možností ELM. Dále tato družstva obdrží poháry.

2. Soutěž jednotlivců:

Extraliga Masters - je základní soutěží jednotlivců. Hodnocení je v jednotlivých bodovacích kategoriích. Do celkového hodnocení se započítává 13 nejlepších výsledků. Při shodnosti bodů v celkovém hodnocení u dvou či více závodníků rozhoduje následující pravidlo:

a) lepší umístění závodníka na MČR v silničním závodě,

b) větší počet nejlepších umístění ze všech započítávaných závodů do celoroční soutěže.

Na jednotlivých závodech se bodovací kategorie nevyhlašují. V celkovém hodnocení ELM obdrží závodníci v jednotlivých bodovacích kategoriích na 1. -3. místě poháry a finanční odměnu. Celkově se bude rozdělovat 70.000 Kč a částka bude rozdělena podle počtu startujících v jednotlivých kategoriích. Podmínkou pro finanční odměnu je dokončení minimálně 10 závodů ELM. Toto platí pro všechny bodovací kategorie. Seznam hodnocených bude po ukončení soutěže zveřejněn na stránkách ELM.

3. Soutěž TOP - TEN:

Soutěž se počítá napříč všech bodovacích kategorií a pořadí určuje celkový počet dosažených bodů za všech závodů, kterých se závodník zúčastnil. (započítávají se i body ze závodů nad počet 15) + body z účasti na závodech MS MASTERS – UCI v časovce a v silničním závodě s koeficientem 4 + závod MS v Sankt Johannu v časovce jednotlivců a v silničním závodě s koef. 3 .

V celkovém hodnocení TOP TEN obdrží poháry závodníci na 1. – 10 místě.

 

 

tvorba webových stránek        |        webhosting a servery