Pravidla soutěže pro sezónu 2018

Extraliga masters (dále jen ELM) je celorepubliková otevřená celoroční soutěž pro amatérské závodníky věkové kategorie master a pro závodníky do 29 let. Startovat mohou jak držitelé licence ČSC Masters a Elita, tak i závodníci s licencí amatérských lig nebo i bez licence. Nemohou startovat závodníci Licence ČSC Elita zapsaných na soupiskách profesionálních týmů a zahraničních týmů.

I. PODMÍNKY ÚČASTI, REGISTRACE DO ELM, PŘIHLAŠOVÁNÍ K JEDNOTLIVÝM ZÁVODŮM, VYHLAŠOVÁNÍ, VÝSLEDKY

Podmínkou účasti v celoroční soutěži ELM je přihlášení a registrace do soutěže na webových stránkách ELM. Registrace bude spuštěna celý rok, podmínkou je zaplacení registračního poplatku ve výši 500 Kč bezhotovostním převodem na účet Extraligy Masters č.ú. 161029410/0300, variabilní symbol – číslo závodníka. Při registraci v průběhu sezóny musí platba připsána na účet EM nejpozději ve čtvrtek před víkendovými závody. Pozdější připsání platby na účet EM může vést k neuvedení závodníka na startovní listinu u víkendových závodů a bude moci startovat pouze jako příchozí. Platbu lze ověřit na stránkách Extraligy Masters.

Družstva je nutné přihlásit a uhradit registrační poplatek ve výši 500 Kč do 24.4., variabilním symbolem je číslo registrovaného družstva a název družstva ve zprávě pro příjemce. Družstvo mohou tvořit výhradně závodníci stejného klubu, který je registrován u ČSC (lze ověřit na: http://new.cyklovysledky.cz/sign/in).  

Registrace závodníků se startovním číslem v roce 2017 a nepřestupují do nové kategorie

Registrovaní v loňském roce se registrují na základě svého startovního čísla a e-mailu. Pozor e-mail musí být stejný jako v roce 2017. Pro úspěšnou registraci je nutné v e-mailu potvrdit potvrzující link.

Registrace nových závodníků a registrace přestupujících do vyšší kategorie

Noví závodníci a závodníci, kteří přestupují do vyšší kategorie, se registrují jako nový závodník a bude jim přiděleno nové startovní číslo. Po vyplnění e-mailu přijde potvrzující e-mail s údaji pro platbu.

Případné požadavky na změnu e-mailu nebo problémy posílejte na info@cyklomasters.cz. Požadavky budou průběžně vyřizovány.

Podmínka startu na MČR v silničním závodě a MČR v časovce jednotlivců je platná licence ČSC a přihlášení do soutěže ELM. Start je znovu podmíněn dokončením alespoň 2 závodů Extraligy Masters. Mistrovství se vypisuje jen pro kategorie masters (A, B, C, D, E). K tomu, aby mohlo být MČR vyhodnoceno v dané kategorii, je nutná účast alespoň 5 závodníků/nic.

Závodníci registrovaní v ELM se přihlašují předem na webových stránkách. Přihlášky na jednotlivé závody se tvoří na stránce kalendář závodů, kde se vedle tlačítka startovní listina objeví další zelená ikonka pro přihlášku na závod. Zde je  identifikátorem startovní číslo přidělené systémem po registraci do ELM a potvrzení přihlášky je datem narození přihlašovaného závodníka, uvedené v registraci do ELM. Kontrolu přihlášení je možno provést náhledem do startovní listiny závodu. Startovní číslo zůstává závodníkovi po celou dobu v soutěžní kategorii! V případě ztráty čísla bude přiděleno nové číslo za poplatek ve výši 100,- Kč. Při přechodu do vyšší kategorie obdrží nové číslo bezplatně. Maximální startovné pro předem přihlášené závodníky je 250,- Kč (s výjimkou maratonu ve Znojmě) a jeho výši určuje pořadatel s ohledem na náročnost zajištění závodu.

Uzavření registrace pro konkrétní závod bude vždy uvedeno na rozpise závodu (zpravidla v pátek před víkendovým závodem). Dodatečné přihlášky přímo na místě lze za zvýšené startovné o 50,- Kč. Startovné vybírá na prezenci v hotovosti pořadatel.

Příchozí se přihlašují přímo v den závodu na prezenci a budou startovat v silničních závodech vždy s příslušnou věkovou kategorií. Při prezenci každý pořadatel zapíše, případně ověří jméno, příjmení, rok narození, event. sportovní klub, oddíl a určí startujícímu dle roku narození kategorii a přesný čas startu – důležité a přidělí startovní číslo vyhrazené pro příchozí – čísla 900 – 999 (zpravidla – 901 – 929 kat. A + M, 930 – 949 – kat. B, 950 – 969 – kat. C, 970 – 989 – kat. D a 990 – 999 – kat. E). Závodník je zodpovědný, že se dostaví na start v čase své příslušné kategorie! Startovné za příchozí bude max. 350,- Kč + 100,- Kč vratná záloha na startovní číslo. V případě, že někdo z příchozích startovní číslo nevrátí, záloha propadá na pořízení nového čísla.

Jednotlivé závody jsou vypsány v duchu pravidel cyklistiky ČSC. V hromadných závodech startují příchozí i registrovaní společně, dle soutěžních kategorií. Kategorie M a A startuje vyjma MČR společně.  Z technických důvodů může pořadatel, po schválení členem komise STK a uvedení v rozpisu, sloučit ke startu i jiné kategorie. Hodnocení je však vždy provedeno odděleně. 

Vyhlašováni v jednotlivých závodech budou 1. - 3. závodníci dále uvedených soutěžních kategorií bez rozdílu, zda jde o registrovaného nebo příchozího závodníka. Zvlášť budou vyhlášeny ženy v případě, že se účastní v soutěžní kategorii min. 2 závodnice. Ceny zůstávají v plné kompetenci pořadatele.

Zpracování výsledků jednotlivých závodů zajistí a zašle pořadatel stejně jako doposud. Výsledky budou zahrnovat registrované i příchozí, avšak na internetových stránkách ELM budou zveřejněny pouze výsledky registrovaných závodníků. Zveřejnění celkových výsledků vč. příchozích si pořadatel musí zajistit sám na svých klubových stránkách nebo jinde kde určí sám (na stránkách ELM bude uveden odkaz na místo zveřejnění).

II. SOUTĚŽNÍ A BODOVACÍ KATEGORIE

1.Soutěžní kategorie jsou kategorie M,A,B,C,D,E ve kterých závodníci startují společně a jsou vyhlašováni  v jednotlivých závodech. V rámci ELM jsou soutěžní kategorie pro kat M i Ž uvedeny v níže uvedené   tabulce.

2. Bodovací kategorie jsou kategorie, ve kterých je vyhlašována hlavní soutěž jednotlivců ELM. V každé bodovací kategorii boduje prvních 20 závodníků od 50 do 2 bodu a všichni ostatní získávají 1 bod -  viz bodování v bodovacích kategoriích.  

Soutěžní kategorieDoporučená 
délka tratě
Bodovací kategorie
ELM
ceny      min.   Rok narození
M - muži,
Ž - ženy
Startovní čísla
M 90 - 140 km M 1.-3. celkově M 1989-2000
ČSC Elita  
1 - 149
A 90 - 140 km M-30
M-35
1.-3. celkově M 1984-1988
M 1979-1983
150 - 349
B 80 - 120 km M-40
M-45
1.-3. celkově M 1974-1978
M 1969-1973
350 - 549
C 70 - 110 km M-50
M-55
Ž
Ž-30
1.-3. celkově
+ ženy
(při účasti> 2)
M 1964-1968
M 1959-1963
Ž 1989-2000
a ČSC Elita
Ž 1979-1988
550 - 699
D 60 - 90 km M-60
M-65
Ž-40
1.-3. celkově
+ ženy
(při účasti> 2)
M 1954-1958
M 1949-1953
Ž 1969-1978
 700 - 799
E 40 - 80 km M-70
M-75
Ž-50
Ž-60
1.-3. celkově
+ ženy
(při účasti> 2)
M 1944-1948
M 1942 a dříve
Ž 1959-1968
Ž 1958 a dříve
 800 - 870 


Zásadní změna je v bodování soutěže:

Bodování v soutěžních kategoriích je zrušeno a bude zavedeno bodování pouze v bodovacích kategoriích bez ohledu na počet předjetých závodníků
Bodování v bodovacích kategoriích:
UMÍSTĚNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22...
VŠECHNY BODOVACÍ KATEGORIE 50 46 43 40 37 34 31 28 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 1

Pro bodování není rozhodující počet závodníků, startujících v příslušné bodovací kategorii, bodování je vždy od 50ti bodů.Samostatně zde bodují i příslušné kategorie žen. Příchozí závodníci bodování nemají na bodování vliv stejně tak, jako závodníci jedoucí ve stejné soutěžní kategorii ale v jiné bodovací kategorii (např. body v kat. M40 neovlivní bodování v kat. M45, takže pokud bude někdo v soutěžní kat. B na  10.místě  ale na 1.místě v bodovací kat. M45 získává 50 bodů.

Mistrovské závody vč. MR časovky dvojic a MR závodů do vrchu se bodují koeficientem 2.

III. VYPSANÉ SOUTĚŽE

V  níže vypsaných soutěžích se do hodnocení sčítají body dosažené v soutěžních i bodovacíchkategoriích.
1. Soutěž družstev:

Družstvo může mít minimálně 2 a maximálně 6 členů z registrovaných závodníku. Do výsledků družstva se započítávají výsledky 3 nejlepších z každého závodu, s výjimkou kategorie M, kde lze započítat ze závodu pouze jeden výsledek. Do soutěže družstev se počítá i výsledek jediného závodníka ze závodu. Do celkového pořadí soutěže družstev se započítává 18 nejlepších výsledků ze všech závodů v rámci ELM.

V celkovém hodnocení obdrží prvních pět družstev finanční odměnu ve výši, která bude odvislá od celkového počtu startujících družstev a finančních možností ELM. Dále tato družstva obdrží poháry.

2. Soutěž jednotlivců:

Extraliga Masters - je základní soutěží jednotlivců. Hodnocení je v jednotlivých bodovacích kategoriích. Do celkového hodnocení se započítává 15 nejlepších výsledků. Při shodnosti bodů v celkovém hodnocení u dvou či více závodníků rozhoduje následující pravidlo:

a) lepší umístění závodníka na MČR v silničním závodě,

b) větší počet nejlepších umístění ze všech započítávaných závodů do celoroční soutěže.

Na jednotlivých závodech se bodovací kategorie nevyhlašují. V celkovém hodnocení ELM obdrží poháry závodníci na 1. – 3. místě v jednotlivých bodovacích kategoriích. Seznam hodnocených bude po ukončení soutěže zveřejněn. Podmínkou, pro zisk poháru v závěrečném vyhodnocení je dokončení minimálně 10 závodů ELM. Toto platí pro všechny bodovací kategorie.

3. Soutěž TOP - TEN

Soutěž se počítá napříč všech bodovacích kategorií a pořadí určuje celkový počet dosažených bodů za všech závodů, kterých se závodník zúčastnil. (započítávají se i body ze závodů nad počet 15) + body z účasti na závodech MS MASTERS – UCI v časovce a v silničním závodě s koeficientem 4.

V celkovém hodnocení TOP TEN obdrží poháry závodníci na 1. – 10 místě.

 

 

tvorba webových stránek        |        webhosting a servery