Pravidla soutěže "Extraliga Masters 2017"

Extraliga masters (dále jen ELM) je celorepubliková otevřená celoroční soutěž pro amatérské závodníky věkové kategorie master a pro závodníky do 29 let. Startovat mohou jak držitelé licence ČSC Master a Elita, tak i závodníci s licencí amatérských lig nebo i bez licence. Nemohou startovat závodníci Licence ČSC Elita zapsaných na soupiskách profesionálních týmů a zahraničních týmů.

I. PODMÍNKY ÚČASTI, REGISTRACE DO ELM, PŘIHLAŠOVÁNÍ K JEDNOTLIVÝM ZÁVODŮM, VYHLAŠOVÁNÍ, VÝSLEDKY

Podmínkou účasti v celoroční soutěži ELM je přihlášení a registrace do soutěže na webových stránkách ELM stejným způsobem jako v minulé sezóně. Přihlášení je ale časově omezené do 12. 4. 2017 a zaplacení registračního poplatku do 17. 4. 2017. Tyto termíny platí jak pro jednotlivce, tak pro družstva. Registrační poplatek pro jednotlivce činí 300,- Kč pro družstvo 500,- Kč, s podmínkou úhrady bezhotovostním převodem na účet  Komise Masters č. ú.  161029410/0300, variabilní symbol – číslo závodníka vygenerované při registraci, u družstev číslo registrovaného družstva a název družstva ve zprávě pro příjemce. Závodníci, kteří se do ELM před prvním závodem nepřihlásí a nezaplatí registrační poplatek v uvedeném termínu, nebudou v závodech ELM bodováni a budou se moci zúčastnit jednotlivých závodů jen mimo celoroční soutěž, jako neregistrovaní závodníci dále jako „příchozí“. Družstvo mohou tvořit výhradně závodníci stejného klubu, který je registrován u ČSC (lze ověřit na: http://new.cyklovysledky.cz/sign/in).  

Podmínka startu na MČR v silničním závodě a MČR v časovce jednotlivců je platná licence ČSC. Start není podmíněn počtem odjetých závodů ani registrací v ELM. Mistrovství se vypisuje jen pro kategorie masters (A, B, C, D, E). K tomu, aby mohlo být MČR vyhodnoceno v dané kategorii, je nutná účast alespoň 5 závodníků/nic.

Závodníci registrovaní v ELM se přihlašují předem na webových stránkách. Přihlášky na jednotlivé závody se tvoří na stránce kalendář závodů, kde se vedle tlačítka startovní listina objeví další zelená ikonka pro přihlášku na závod. Zde je  identifikátorem startovní číslo přidělené systémem po registraci do ELM a potvrzení přihlášky je datem narození přihlašovaného závodníka, uvedené v registraci do ELM. Kontrolu přihlášení je možno provést náhledem do startovní listiny závodu. Startovní číslo zůstává závodníkovi po celou dobu v soutěžní kategorii! V případě ztráty čísla bude přiděleno nové číslo za poplatek ve výši 100,- Kč. Při přechodu do vyšší kategorie obdrží nové číslo bezplatně. Maximální startovné pro předem přihlášené závodníky je 250,- Kč (s výjimkou maratonu ve Znojmě) a jeho výši určuje pořadatel s ohledem na náročnost zajištění závodu.

Uzavření registrace pro konkrétní závod bude vždy uvedeno na rozpise závodu (zpravidla v pátek před víkendovým závodem). Dodatečné přihlášky přímo na místě lze za zvýšené startovné o 50,- Kč. Startovné vybírá na prezenci v hotovosti pořadatel.

Příchozí se přihlašují přímo v den závodu na prezenci a budou startovat v silničních závodech vždy s příslušnou věkovou kategorií, v časovkách na závěr po všech registrovaných. Při prezenci každý pořadatel zapíše, případně ověří jméno, příjmení, rok narození, event. sportovní klub, oddíl a určí startujícímu dle roku narození kategorii a přesný čas startu – důležité a přidělí startovní číslo vyhrazené pro příchozí – čísla 900 – 999 (zpravidla – 901 – 929 kat. A + M, 930 – 949 – kat. B, 950 – 969 – kat. C, 970 – 989 – kat. D a 990 – 999 – kat. E). Závodník je zodpovědný, že se dostaví na start v čase své příslušné kategorie! Startovné za příchozí bude max. 350,- Kč + 100,- Kč vratná záloha na startovní číslo. V případě, že někdo z příchozích startovní číslo nevrátí, záloha propadá na pořízení nového čísla.

Jednotlivé závody jsou vypsány v duchu pravidel cyklistiky ČSC. V hromadných závodech startují příchozí i registrovaní společně, dle soutěžních kategorií. Kategorie M a A startuje vyjma MČR společně.  Z technických důvodů může pořadatel, po schválení členem komise STK a uvedení v rozpisu, sloučit ke startu i jiné kategorie. Hodnocení je však vždy provedeno odděleně. 

Vyhlašováni v jednotlivých závodech budou 1. - 3. závodníci dále uvedených soutěžních kategorií bez rozdílu, zda jde o registrovaného nebo příchozího závodníka. Zvlášť budou vyhlášeny ženy v případě, že se účastní v soutěžní kategorii min. 2 závodnice. Ceny zůstávají v plné kompetenci pořadatele.

Zpracování výsledků jednotlivých závodů zajistí a zašle pořadatel stejně jako doposud. Výsledky budou zahrnovat registrované i příchozí, avšak na internetových stránkách ELM budou zveřejněny pouze výsledky registrovaných závodníků. Zveřejnění celkových výsledků vč. příchozích si pořadatel musí zajistit sám na svých klubových stránkách nebo jinde kde určí sám (na stránkách ELM bude uveden odkaz na místo zveřejnění).


II. SOUTĚŽNÍ A BODOVACÍ KATEGORIE

1.Soutěžní kategorie jsou kategorie, ve kterých závodníci startují společně v jednotlivých závodech, registrovaní závodníci bodují dle absolutního umístění registrovaných závodníků v cíli bez ohledu na příchozí. Boduje prvních 20 závodníků od 20 do 1 bodu. V rámci ELM jsou soutěžní kategorie pro kat M i Ž uvedeny v  tabulce.

2. Bodovací kategorie jsou kategorie, ve kterých je vyhlašována hlavní soutěž jednotlivců ELM. V každé bodovací kategorii boduje prvních 20 závodníků od 30 do 1 bodu a všichni ostatní získávají 1 bod. 

Soutěžní kategorieDoporučená 
délka tratě
Bodovací kategorie
ELM
ceny      min.   Rok narození
M - muži,
Ž - ženy
Startovní čísla
M 90 - 140 km M 1.-3. celkově M 1988-1999
ČSC Elita  
1 - 149
A 90 - 140 km M-30
M-35
1.-3. celkově M 1983-1987
M 1978-1982
150 - 349
B 80 - 120 km M-40
M-45
1.-3. celkově    M 1973-1977
  M 1968-1972
350 - 549
C 70 - 110 km M-50
M-55
Ž
Ž-30
1.-3. celkově
+ ženy
(při účasti> 2)
M 1963-1967
M 1958-1962
Ž 1988-1999
a ČSC Elita
Ž 1978-1987
550 - 699
D 60 - 90 km M-60
M-65
Ž-40
1.-3. celkově
+ ženy
(při účasti> 2)
M 1953-1957
M 1948-1952
Ž 1968-1977
 700 - 799
E 40 - 80 km M-70
M-75
Ž-50
Ž-60
1.-3. celkově
+ ženy
(při účasti> 2)
M 1943-1947
M 1942 a dříve
Ž 1958-1967
Ž 1957 a dříve
 800 - 870 


Bodování v soutěžních kategoriích:

UMÍSTĚNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VŠECHNY SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
V případě, že v kategorii startuje méně než 20 závodníků, body se krátí na počet startujících. Případný společný start několika soutěžních kategorií nemá na bodování vliv, toto je vždy samostatně pro soutěžní kategorii dle pravidel.
Bodování v bodovacích kategoriích:
UMÍSTĚNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VŠECHNY BODOVACÍ KATEGORIE 30 27 25 23 21 19 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1

Pro bodování není rozhodující počet závodníků, startujících v příslušné bodovací kategorii, bodování je vždy od 30ti bodů.Samostatně zde bodují i příslušné kategorie žen.

Mistrovské závody vč. MR časovky dvojic a MR závodů do vrchu se bodují koeficientem 2.

III. VYPSANÉ SOUTĚŽE

V  níže vypsaných soutěžích se do hodnocení sčítají body dosažené v soutěžních i bodovacíchkategoriích.
1. Soutěž družstev:

Družstvo může mít minimálně 2 a maximálně 6 členů z registrovaných závodníku. Do výsledků družstva se započítávají výsledky 3 nejlepších z každého závodu, s výjimkou kategorie M, kde lze započítat ze závodu pouze jeden výsledek. Do soutěže družstev se počítá i výsledek jediného závodníka ze závodu. Do celkového pořadí soutěže družstev se započítává 18 nejlepších výsledků ze všech závodů v rámci ELM.

V celkovém hodnocení obdrží prvních pět družstev finanční odměnu ve výši, která bude odvislá od celkového počtu startujících družstev a finančních možností ELM. Dále tato družstva obdrží poháry.

2. Soutěž jednotlivců:

Extraliga Masters -je základní soutěží jednotlivců. Hodnocení je v jednotlivých bodovacích kategoriích. Do celkového hodnocení se započítává 15 nejlepších výsledků. Při shodnosti bodů v celkovém hodnocení u dvou či více závodníků rozhoduje následující pravidlo:

a) lepší umístění závodníka na MČR v silničním závodě,

 

b) větší počet nejlepších umístění ze všech započítávaných závodů do celoroční soutěže.

 

Na jednotlivých závodech se bodovací kategorie nevyhlašují. V celkovém hodnocení ELM obdrží poháry závodníci na 1. – 3. místě v jednotlivých bodovacích kategoriích. Seznam hodnocených bude po ukončení soutěže zveřejněn. Podmínkou, pro zisk poháru v závěrečném vyhodnocení je dokončení minimálně 10 závodů ELM. Toto platí pro všechny bodovací kategorie.

 

tvorba webových stránek        |        webhosting a servery