Pravidla soutěže "Extraliga Masters 2016"

Extraliga masters (dále jenELM) je celorepubliková otevřená soutěž pro závodníky věkové kategorie master a pro závodníky do 29 let.

I. PODMÍNKY ÚČASTI:

Podmínkou účasti v ELM je zaplacení registračního poplatku. Poplatek pro jednotlivcenebo členy registrovaného družstva činí 200.- Kč, s podmínkou úhrady v hotovosti na prvním závodě, kterého se závodník účastní. Registrační poplatek pro přihlášené družstvo činí 500.- Kč. Uvedený registrační poplatek za  družstvo se hradí na účet  Komise Masters č. ú. 161029410/0300 v termínu připsání  do konání prvého závodu, od kterého chce být družstvo klasifikováno. 

Každý účastník může startovat pouze po řádném předchozím zaregistrování na webových stránkách.  Uzavření registrace pro konkretní závod bude vždy uvedeno na rozpise závodu.Na jednotlivé závody se  realizují přihlášky, viz čl. V. Způsoby přihlašování, není - li uvedeno v rozpise jinak. Přidělené startovní číslo platí pro celou sezonu 2016  na všech závodech ELM. Podmínkou pro účast na MČR je příslušná licence ČSC   a pro časovku alespoň 2 dokončené závody, pro silniční závod pak 3 dokončené závody EM.

Maximální startovné na jednotlivé závody bylo pro rok 2016 stanoveno ve výši 250.- Kč ( s výjimkou maratonu ve Znojmě) a inkasuje jej pořadatel závodu.


II. SOUTĚŽNÍ A BODOVACÍ KATEGORIE:

1.Soutěžní kategorie jsou kategorie, ve kterých závodníci bodují dle absolutního umístění v cíli. Bodujeprvních 20 závodníků od 20 do 1 bodu. V rámci ELM jsou soutěžní kategorie pro kat M i Ž uvedeny v  tabulce.

2. Bodovací kategorie jsou kategorie, ve kterých je vyhlašována hlavní soutěž jednotlivců ELM. V každé bodovací kategorii boduje prvních 20 závodníků od 30 do 1 bodu a všichni ostatní získávají 1 bod.

Soutěžní kategorieDoporučená 
délka tratě
Bodovací kategorie
ELM
ceny      min.   Rok narození
M - muži,
Ž - ženy
Startovní čísla
M 90 - 140 km M 1.-3. celkově M 1987-1998
a ČSC Elita  
1 - 149
A 90 - 140 km M-30
M-35
1.-3. celkově M 1982-1986
M 1977-1981
150 - 349
B 80 - 120 km M-40
M-45
1.-3. celkově   M 1972-1976
  M 1967-1971
350 - 549
C 70 - 110 km M-50
M-55
Ž
Ž-30
1.-3. celkově M 1962-1966
M 1957-1961
Ž 1987-1998
a ČSC Elita
Ž 1977-1986
550 - 699
D 60 - 90 km M-60
M-65
Ž-40
Ž-50
1.-3. celkově M 1952-1956
M 1947-1951
Ž 1967-1976
Ž 1957-1966
 700 - 799
E 40 - 80 km M-70
M-75
Ž-60
1.-3. celkově M 1942-1946
M 1941 a dříve
Ž 1956 a dříve
 800 - 870 


Bodování v soutěžních kategoriích:

UMÍSTĚNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VŠECHNY SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
V případě, že v kategorii startuje méně než 20 závodníků, body se krátí na počet startujících. Případný společný start několika soutěžních kategorií nemá na bodování vliv, toto je vždy samostatně pro soutěžní kategorii dle pravidel.
Bodování v bodovacích kategoriích:
UMÍSTĚNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VŠECHNY BODOVACÍ KATEGORIE 30 27 25 23 21 19 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
          Pro bodování není rozhodující počet závodníků, startujících v příslušné bodovací kategorii, bodování je vždy
od 30-ti bodů.Samostatně zde bodují i příslušné kategorie žen.

Mistrovské závody vč. časovky dvojic  se bodují koeficientem 2. Časovka dvojic se boduje dle pořadídvojice, nikoliv jednotlivce, např. prvá dvojice body za 1. místo a druhá dvojice za 2. místo.
III. VYPSANÉ SOUTĚŽE:
V  níže vypsaných soutěžích se do hodnocení sčítají body dosažené v soutěžních i bodovacíchkategoriích.
1. Soutěž družstev:
Družstvo může mít minimálně 2 a maximálně 6 členů. Do výsledků družstva se započítávají výsledky 3 nejlepších z každého závodu, s výjimkou kategorie M, kde lze započítat ze závodu pouze jeden výsledek. Do soutěže družstev se počítá i výsledek jediného závodníka ze závodu. Do celkového pořadí soutěže družstev se započítává 18 nejlepších výsledků ze všech závodů v rámci ELM. V jednolivých závodech výsledky vyhlašovány nejsou. V celkovém hodnocení obdrží prvních pět družstev poháry a finanční odměnu ve výši, která bude odvislá od celkového počtu startujících družstev a finančních možností ELM.
2. Soutěž jednotlivců:

Extraliga Masters - je základní soutěží jednotlivců. Hodnocení je v jednotlivých bodovacích kategoriích. Do celkového hodnocení se započítává 15 nejlepších výsledků. Na jednotlivých závodech se bodovací kategorie nevyhlašují. V celkovém hodnocení ELM obdrží finanční odměnu a poháry závodníci na 1. - 3. místě v jednotlivých  bodovacích kategoriích. Finanční odměny v jednotlivých bodovacích kategoriích budou odvislé od celkového počtu startujících v celoroční soutěži. Seznam hodnocených bude po ukončení soutěže zveřejněn. Podmínkou pro zisk finanční odměny a poháru v závěrečném vyhodnocení je dokončení minimálně 10 závodů ELM. Toto platí pro všechny bodovací kategorie. V případě shodnosti bodů dvou a více závodníků v bodovací soutěži bude rozhodovat následující pravidlo:                           a) lepší umístění závodníka na M ČR v silničním závodě,                                                                               b) větší počet nejlepších umístění ze všech započítávaných závodů do celoroční soutěže.

IV. Jednotlivé závody:

Jednotlivé závody jsou vypsány v duchu pravidel cyklistiky ČSC. Pořadatel je povinnen zajistit věcnéceny minimálně pro první 3 závodníky/ce v každé soutěžní kategorii , a to i v případě, že dojde ke sloučení více kategorií při společnému startu. Kategorie M a kategorie A startují vždy společně! Bližší podrobnosti pro pařadatele jsou v rubrice "Povinnosti pořadatelů".
V. Způsoby přihlašování:
Přihlášky na jednotlivé závody se tvoří na stránce kalendář závodů, kde se vedle tlačítka startovní listina objeví další zelená ikonka pro přihlášku na závod. Zde je  identifikátorem startovní číslo přidělené systemem po registraci do ELM a potvrzení přihlášky je datumem narození přihlašovaného závodníka, uvedené v registraci do ELM. Kontrolu přihlášení je možno provést náhledem do startovní listiny závodu. Dále je možno, aby startovali i nepřihlášení závodníci. Závodníci nepřihlášení, ale zaregistrovaní do ELM budou pořadatelem po předložení nebo sdělení startovního čísla do startovní listiny dopsáni po zaplacení startovného + 50.- Kč(zvýšené startovné). Závodníci, kteří nejsou ani zaregistrovaní v ELM budou do startovní listiny pořadatelem dopsání po vyplnění registračního formuláře, zaplacení zvýšeného registračního polatku ve výši 300.- Kč. Registrační polatek je stejně jako v roce 2015 ponechán ve výši 200.- Kč s ohledem na na nutnost uzavření pojištění odpovědnosti pro všechny účastníky, a vybírá ho vždy pořadatel příslušného závodu při vydání startovního čísla. Neplatí se na účet předem!

tvorba webových stránek        |        webhosting a servery