Pravidla soutěže "Extraliga Masters 2015"

Extraliga masters (dále jen ELM) je celorepubliková soutěž pro amaterské závodníky věkové kategorie master a pro závodníky do 29 let. Startovat mohou jak držitelé licence ČSC Master a Elita , tak i závodníci s licencí ameterských lig nebo výjmečně i bez licence. Nemohou startovat závodníci Licence ČSC Elita zapsaných na soupiskách profi týmů a zahraničních týmů.

I. PODMÍNKY ÚČASTI:

Podmínkou účasti v ELM je zaplacení registračního polatku. Poplatek pro jednotlivce činí 200.- Kč, s podmínkou úhrady v hotovosti na prvním závodě s převzetím startovního čísla.                                  Registrační poplatek pro přihlášené družstvo činí 500.- Kč. Uvedený registrační poplatek za  družstvo se hradí na účet  Komise Masters č. 161029410 /0300 v termínu připsání  do konání prvého závodu, od kterého chce být družstvo klasifikováno. Pro členy registrovaného družstva je poplatek ve výši 150.- Kč.

Každý účastník může startovat pouze po řádném předchozím zaregistrování na webových stránkách.  Uzavření registrace pro konkretní závod bude vždy uvedeno na rozpise závodu. Na jednotlivé závody se  realizují přihlášky, viz čl. V. Dodatek pravidel, není - li uvedeno v rozpise jinak. Přidělené startovní číslo platí pro celou sezonu 2015  na všech závodech ELM. Podmínkou pro účast na MČR je příslušná licence ČSC   a pro časovku alespoň 2 dokončené závody, pro silniční závod pak 3 dokončené závody EM.

Maximální startovné na jednotlivé závody bylo pro rok 2014 stanoveno ve výši 200.- Kč ( s výjimkou maratonu ve Znojmě) a inkasuje jej pořadatel závodu.


II. SOUTĚŽNÍ A BODOVACÍ KATEGORIE:

1. Soutěžní kategorie jsou kategorie, ve kterých závodníci bodují dle absolutního umístění v cíli. Boduje prvních 20 závodníků od 20 do 1 bodu. V rámci ELM jsou soutěžní kategorie pro kat M i Ž uvedeny v  tabulce.

2. Bodovací kategorie jsou kategorie, ve kterých je vyhlašována hlavní soutěž jednotlivců ELM. V každé bodovací kategorii boduje prvních 20 závodníků od 30 do 1 bodu a všichni ostatní získávají 1 bod.

Soutěžní kategorieDoporučená 
délka tratě
Bodovací kategorie
ELM
ceny      min.   Rok narození
M - muži,
Ž - ženy
Startovní čísla
M 90 - 140 km M 1.-3. celkově M 1986-1997
ČSC Elita  
1 - 149
A 90 - 140 km M-30
M-35
1.-3. celkově M 1981-1985
M 1976-1980
150 - 349
B 80 - 120 km M-40
M-45

1.-3. celkově   M 1971-1975
  M 1966-1970


350 - 549
C 70 - 110 km M-50
M-55
Ž
Ž-30
1.-3. celkově M 1961-1965
M 1956-1960
Ž 1986-1997
a ČSC Elita
Ž 1976-1985
550 - 699
D 60 - 90 km M-60
M-65
Ž-40
Ž-50
1.-3. celkově M 1951-1955
M 1946-1950
Ž 1966-1975
Ž 1961-1965
 700 - 799
E 40 - 80 km M-70
M-75
Ž-60

M-80,Ž - 65
1.-3. celkově M 1941-1945
M 1936-1940
Ž 1951-1960

M 1935 - ...
 Ž 1950 - ...

  800 - 849

 


...............
  850 - 870


Bodování v soutěžních kategoriích:

UMÍSTĚNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VŠECHNY SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
V případě, že v kategorii startuje méně než 20 závodníků, body se krátí na počet startujících. Pro soutěž TOP-TEN se tyto body nepřidělují ze závodů mimo ELM. Případný společný start několika soutěžních kategorií nemá na bodování vliv, toto je vždy samostatně pro soutěžní kategorii dle pravidel.
Bodování v bodovacích kategorích:
UMÍSTĚNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VŠECHNY BODOVACÍ KATEGORIE 30 27 25 23 21 19 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
          Pro bodování není rozhodující počet závodníků, startujících v příslušné bodovací kategorii, bodování je vždy
          od 30-ti bodů. Samostatně zde bodují i příslušné kategorie žen.

Mistrovské závody vč. časovky dvojic  se bodují koeficientem 2. (Časovka dvojic se boduje dle pořadídvojice, nikoliv jednotlivce, např. prvá dvojice body za 1. místo a druhá dvojice za 2. místo). Pro soutěž TOP-TEN Masters se počítají i výsledky z MS Masters s koeficientem 3.
III. VYPSANÉ SOUTĚŽE:
Ve všech níže vypsaných soutěžích se do hodnocení sčítají body dosažené v soutěžních i bodovacích kategoriích. V soutěži TOP-TEN Masters 2015 MS Masters v Dánsku  se  počítají pouze body z bodovacích kategorií s příslušným koeficientem.
1. Soutěž družstev:
Družstvo může mít minimálně 2 a maximálně 6 členů. Do výsledků družstva se započítávají výsledky 3 nejlepších z každého závodu, s výjimkou kategorie M, kde lze započítat ze závodu pouze jeden výsledek. Do soutěže družstev se počítá i výsledek jediného závodníka ze závodu. Do celkového pořadí soutěže družstev se započítává 18 nejlepších výsledků ze všech závodů v rámci ELM, včetně celkového pořadí soutěže v časovkách a na silnici. V jednolivých závodech výsledky vyhlašovány nejsou. V celkovém hodnocení obdřží družstvo  minimální částky na 1. místě  10 tis Kč a dále pak 8 tis, 6. tis. 4. tis a 3 tis. Kč. Dále tato družstva obdrží poháry. Hodnoceno je celkem minimálně 5 nejlepších družstev. Pro zvýšení atraktivity bude losováno dalších 5 finančních cen ze družstev od prvního družstva mimo hodnocené pořadí v celkové částce  min. 10 tis. Kč.
2. Soutěže jednotlivců:
Extraliga Masters : Je základní soutěží jednotlivců. Hodnocení je v jednotlivých bodovacích kategoriích. Do celkového hodnocení se započítává 15 nejlepších výsledků včetně celkového výsledku soutěže v časovkách a na silnici. Na jednotlivých závodech se bodovací kategorie nevyhlašují. V celkovém hodnocení EM obdrží poháry závodníci na 1- 5 místě v jednotlivých bodovacích kategoriích s právem pořadatele soutěže snížit počet hodnocených v případě malého počtu účastníků. Seznam hodnocených bude po ukončení soutěže zveřejněn. . Podmínkou pro zisk poháru v závěrečném vyhodnocení je dokončení minimálně 4 závodů ELM. Do toho se nezapočítávají celkové výsledky časovek a silnice. Toto platí pro všechny bodovací kategorie.
Český pohár v časovkách masters: Soutěž je vypsána v rámci EM. Body se počítají stejně jako u hlavní soutěže EM. Hodnocení je pouze v soutěžních kategoriích. Do celkového pořadí se započítává celkem 5 nejlepších výsledků. Celkové výsledky se započítávají do EM jako jeden samostatný závod po přepočtu pořadí na soutěžní kategorie. V celkovém hodnocení obdží poháry závodníci na 1-5 místě v jednotlivých soutěžních kategoriích. Zařazené závody jsou uvedeny v kalendáři.
Český pohár v silniční cyklistice masters: Soutěž je vypsána v rámci EM  pouze v soutěžních kategoriích a do soutěže se započítávají výsledky silničních závodů. Do celkového hodnocení se počítá 11 nejlepších výsledků. Celkové výsledky jsou započítány do EM jako jeden samostatný závod po přepočtu pořadí na body dle soutěžních kategorií. V celkovém hodnocení obdrží poháry závodníci na 1-5 místě v každé soutěžní kategorii.
TOP - TEN Masters 2013: Soutěž je průřezová bez ohledu na věkovou kategorii. Do soutěže se počítají  všechny výsledky ELM dle získaných bodů, dále pak výsledky z MS Masters, zde ale s příslušným koeficientem pouze dle bodovacích kategorií. V celkovém hodnocení získají poháry závodníci na 1-10 místě a pro prvé 3 je připravena i finanční odměna.
IV. Jednotlivé závody:
Jednotlivé závody jsou vypsány v duchu pravidel cyklistiky ČSC. Pořadatel je povinnen zajistit finanční ceny minimálně pro první 3 závodníky v každé soutěžní kategorii  ve výši 500.-, 300.- a 250.- Kč (případně 200.- Kč, je-li startovné nižší než 160.- Kč.), a to i v případě, že dojde ke sloučení více kategorií ke společnému startu. Kategorie M a kategorie A startují vždy společně!! Pořadatel dále připraví věcné nebo přiměřené finanční ceny pro kategorii žen, a to obecně pro prvé 3 závodnice v každé soutěžní kategorii. Bližší podrobnosti pro pařadatele jsou v rubrice "Povinnosti pořadatelů". Výjmečně je možno udělení i věcných cen pro mužské kategorie, ale pouze po předchozím schválení komise masters.
V. Dodatek pravidel
V r. 2015 je nutno kromě registrace do do EM provést i přihlášku na jednotlivé závody. Ulehčí to práci pořadatelům závodů, kteří pracují s reálnou starovní listinou a nikoliv se všemi registrovanými závodníky. Přihlášky na jednotlivé závody se tvoří na stránce kalendář závodů, kde se vedle tlačítka startovní listina objeví další zelená ikonka pro přihlášku na závod. Zde je  identifikátorem startovní číslo přidělené systemem po registraci do EM a potvrzení přihlášky je datumem narození přihlašovaného závodníka, uvedené v registraci do EM. Kontrolu přihlášení je možno provést náhledem do startovní listiny závodu. Dále je možno, aby startovali i nepřihlášení závodníci. Závodníci nepřihlášení, ale zaregistrovaní do EM budou pořadatelem po předložení nebo sdělení startovního čísla do startovní listiny dopsáni po zaplacení 50.- Kč a závodníci, kteří nejsou ani zaregistrovaní v EM budou do startovní listiny pořadatelem dopsání po vyplnění registračního formuláře, zaplacení registračního polatku ve výši 300.- Kč. Pořadatele jim přidělí příslušné startovní číslo, platné i na další závody a pod kteým se může přihlašovat na všechny ostatní závody. V tomto případě se tedy jedná zvýšení registračního polatku o 100.- Kč. Jinak je registrační polatek stejně jako v roce 2014 ponechán ve výši 200.- Kč s ohledem na na nutnost uzavření pojištění odpovědnosti pro všechny účastníky, a vybírá ho vždy pořadatel příslušného závodu při vydání startovního čísla, neplatí se na účet předem. Závodníci, zařazeni do družstev po registraci družstva do 25.4.2015 platí registrační poplatek stejne jako v minulých letech ve výši 150.- Kč.

 

tvorba webových stránek        |        webhosting a servery