Pravidla soutěže "Extraliga Masters 2014"

Extraliga masters (dále jen ELM) je celorepubliková soutěž pro amaterské závodníky věkové kategorie master a pro závodníky do 29 let. Startovat mohou jak držitelé licence ČSC Master a Elita "C", tak i závodníci s licencí ameterských lig nebo výjmečně i bez licence. Nemohou startovat závodníci Licence ČSC Elita (A a B) a závodníci na soupiskách profi týmů a zahraničních týmů.

I. PODMÍNKY ÚČASTI:

Podmínkou účasti v ELM je zaplacení registračního polatku. Poplatek pro jednotlivce činí 150.- Kč, s podmínkou úhrady na níže uvedený účet do 20.4.2014. Po tomto termínu již poplatek lze uhradit pouze u pořadatele závodu ve výši 200.- Kč.                                                                                                      Registrační poplatek pro přihlášené družstvo činí 500.- Kč.  Závodníci na soupisce přihlášeného družstva hradí snížený registrační poplatek ve výši  100.- Kč, rovněž s podmínkou úhrady do 20.4., po tomto termínu platí u pořadatele 200.- Kč při prvním startu.                                                                                     Uvedené registrační poplatky za jednotlivce i družstva se hradí na účet  Komise Masters č. 161029410 /0300 v termínu připsání  do 20.4.2014. Do VS se vypíše přidělené startovní číslo z registračního systému a do zprávy pro příjemce se uvede "poplatek - jméno a příjmení ". Po tomto termínu je možno zaplatit pouze  pořadateli svého prvého závodu ve výši 200.- Kč.                                                                                                                                                                                         Každý účastník může startovat pouze po řádném předchozím zaregistrování na webových stránkách. Bez předchozí registrace není účast v závodě možná. Uzavření registrace pro konkretní závod bude vždy uvedeno na rozpise závodu. Na jednotlivé závody se přihlášky nerealizují, není - li uvedeno v rozpise jinak. Přidělené startovní číslo platí pro celou sezonu 2014  na všech závodech ELM. Podmínkou pro účast na MČR je příslušná licence ČSC   a pro časovku alespoň 2 dokončené závody, pro silniční závod pak 4 dokončené závody EM.

Maximální startovné na jednotlivé závody bylo pro rok 2014 stanoveno ve výši 200.- Kč a inkasuje jej pořadatel závodu. Startovné nelze posílat předen na účet komise. Nezaměňujte prosím startovné a registrační poplatek.


II. SOUTĚŽNÍ A BODOVACÍ KATEGORIE:

1. Soutěžní kategorie jsou kategorie, ve kterých závodníci bodují dle absolutního umístění v cíli. Boduje prvních 20 závodníků od 20 do 1 bodu. V rámci ELM jsou soutěžní kategorie pro kat M i Ž uvedeny v  tabulce.

2. Bodovací kategorie jsou kategorie, ve kterých je vyhlašována hlavní soutěž jednotlivců ELM. V každé bodovací kategorii boduje prvních 20 závodníků od 30 do 1 bodu a všichni ostatní získávají 1 bod. Bodování je bez ohledu na celkové pořadí.

Soutěžní kategorieDoporučená 
délka tratě
Bodovací kategorie
ELM
ceny      min.   Rok narození
M - muži,
Ž - ženy
Startovní čísla
M 90 - 140 km M 1.-3. celkově M 1985-1996
ČSC Elita  
1 - 149
A 90 - 140 km M-30
M-35
1.-3. celkově M 1980-1984
M 1975-1979
150 - 299
B 80 - 120 km M-40
M-45

1.-3. celkově   M 1970-1974
  M 1965-1969


300 - 449
C 70 - 110 km M-50
M-55
Ž
Ž-30
1.-3. celkově M 1960-1964
M 1955-1959
Ž 1985-1996
a ČSC Elita
Ž 1975-1984
450 - 599
D 60 - 90 km M-60
M-65
Ž-40
Ž-50
1.-3. celkově M 1950-1954
M 1945-1949
Ž 1965-1974
Ž 1960-1964
600 - 749
E 40 - 80 km M-70
M-75
Ž-60

M-80,Ž - 65
1.-3. celkově M 1940-1944
M 1935-1939
Ž 1950-1959

M 1934 - ...
 Ž 1949 - ...

750 - 799

 ...............
800 - 820


Bodování v soutěžních kategoriích:

UMÍSTĚNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VŠECHNY SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 V případě, že v kategorii startuje méně než 20 závodníků, body se krátí na počet startujících. Pro soutěž TOP-TEN se tyto body nepřidělují ze závodů mimo ELM. Případný společný start několika soutěžních kategorií nemá na bodování vliv, toto je vždy samostatně pro soutěžní kategorii dle pravidel.
Bodování v bodovacích kategorích:
UMÍSTĚNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VŠECHNY BODOVACÍ KATEGORIE 30 27 25 23 21 19 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
         Pro bodování není rozhodující počet závodníků, startujících v příslušné bodovací kategorii, bodování je vždy
         od 30-ti bodů. Samostatně zde bodují i příslušné kategorie žen.
Mistrovské závody vč. časovky dvojic  se bodují koeficientem 2. Pro soutěž TOP-TEN Masters se počítají i výsledky z MS Masters s koeficientem 3.
III. VYPSANÉ SOUTĚŽE:
Ve všech níže vypsaných soutěžích se do hodnocení sčítají body dosažené v soutěžních i bodovacích kategoriích. V soutěži TOP-TEN Masters 201 MS Masters v Lublani. se  pouze body z bodovacích kategorií s příslušným koeficientem.
1. Soutěž družstev:
Družstvo může mít minimálně 2 a maximálně 6 členů. Do výsledků družstva se započítávají výsledky 3 nejlepších z každého závodu, s výjimkou kategorie M, kde lze započítat ze závodu pouze jeden výsledek. Do soutěže družstev se počítá i výsledek jediného závodníka ze závodu. Do celkového pořadí soutěže družstev se započítává 17 nejlepších výsledků ze všech závodů v rámci ELM, včetně celkového pořadí soutěže v časovkách a na silnici. V jednolivých závodech výsledky vyhlašovány nejsou. V celkovém hodnocení obdřží družstvo  minimální částky na 1. místě  10 tis Kč a dále pak 8 tis, 6. tis. 4. tis a 3 tis. Kč. Dále tato družstva obdrží poháry. Hodnoceno je celkem minimálně 5 nejlepších družstev. Pro zvýšení atraktivity bude losováno dalších 5 finančních cen ze družstev od prvního družstva mimo hodnocené pořadí v celkové částce  min. 10 tis. Kč.
2. Soutěže jednotlivců:
Extraliga Masters : Je základní soutěží jednotlivců. Hodnocení je v jednotlivých bodovacích kategoriích. Do celkového hodnocení se započítává 15 nejlepších výsledků včetně celkového výsledku soutěže v časovkách a na silnici. Na jednotlivých závodech se bodovací kategorie nevyhlašují. V celkovém hodnocení EM obdrží poháry závodníci na 1- 5 místě v jednotlivých bodovacích kategoriích s právem pořadatele soutěže snížit počet hodnocených v případě malého počtu účastníků. Seznam hodnocených bude po ukončení soutěže zveřejněn. Podmínkou pro hodnocení je účast na minimálně 4 závodech EM, celkové pořadí časovkářského a silničního poháru se nezapočítává. Podmínkou pro zisk poháru v závěrečném vyhodnocení je dokončení alespoň 5-ti závodů ELM. Do toho se nezapočítávají celkové výsledky časovek a silnice. Toto platí pro všechny bodovací kategorie.
Pohár v časovkách: Soutěž je vypsána v rámci EM. Body se počítají stejně jako u hlavní soutěže EM. Hodnocení je pouze v soutěžních kategoriích. Do celkového pořadí se započítává celkem 5 nejlepších výsledků. Celkové výsledky se započítávají do EM jako jeden samostatný závod po přepočtu pořadí na soutěžní kategorie. V celkovém hodnocení obdží poháry závodníci na 1-5 místě v jednotlivých soutěžních kategoriích.
Silniční pohár: Soutěž je vypsána v rámci EM  pouze v soutěžních kategoriích a do soutěže se započítávají výsledky silničních závodů. Do celkového hodnocení se počítá 12 nejlepších výsledků a celkové pořadí je počítáno do EM jako jeden samostatný závod po přepočtu pořadí na body dle soutěžních kategorií. V celkovém hodnocení obdrží poháry závodníci na 1-5 místě v každé soutěžní kategorii.
TOP - TEN Masters 2013: Soutěž je průřezová bez ohledu na věkovou kategorii. Do soutěže se počítají  všechny výsledky ELM dle získaných bodů, dále pak výsledky z MS Masters, zde ale s příslušnám koeficientem pouze dle bodovacích kategorií. V celkovém hodnocení získají poháry závodníci na 1-10 místě a pro prvé 3 je připravena i finanční odměna.
IV. Jednotlivé závody:
Jednotlivé závody jsou vypsány v duchu pravidel cyklistiky ČSC. Pořadatel je povinnen zajistit finanční ceny minimálně pro první 3 závodníky v každé soutěžní kategorii  ve výši 500.-, 300.- a 250.- Kč a to i v případě, že dojde ke sloučení více kategorií ke společnému startu. Kategorie M a kategorie A startují vždy společně!! Pořadatel dále připraví věcné nebo přiměřené finanční ceny pro kategorii žen, a to obecně pro prvé 3 závodnice v každé soutěžní kategorii. Bližší podrobnosti pro pařadatele jsou v rubrice "Povinnosti pořadatelů". Výjmečně je možno udělení i věcných cen pro mužské kategorie, ale pouze po předchozím schválení komise masters.

 

tvorba webových stránek        |        webhosting a servery