Pravidla soutěže "Extraliga Masters 2013"

Extraliga masters (dále jen ELM) je celorepubliková soutěž pro amaterské závodníky věkové kategorie master a pro závodníky do 29 let. Startovat mohou jak držitelé licence ČSC Master a Elita "C", tak i závodníci s licencí ameterských lig nebo výjmečně i bez licence. Nemohou startovat závodníci Licence ČSC Elita (A a B) a závodníci na soupiskách profi týmů a zahraničních týmů.

I. PODMÍNKY ÚČASTI:

Podmínkou účasti v ELM je zaplacení registračního polatku. Registrační poplatek pro přihlášené družstvo činí 500.- Kč. Výsledky družstva se počítají od doby přihlášení družstva do soutěže.

Poplatek pro jednotlivce  na soupisce družstva činí 150.- Kč a mimo družstvo 180.- Kč a to za předpokladu, že jsou uhrazeny na účet Komise Masters č. 161029410 /0300 v termínu připsání na tento účet  do 26.4.2013. Do VS se vypíše přidělené startovní číslo z registračního systemu a do zprávy pro příjemce se uvede "poplatek - jméno a příjmení ". Po tomto termínu je možno zaplatit pouze  pořadateli v místě prvého závodu a polatek v tomto případě činí 200.- Kč.

Každý účastník může startovat pouze po řádném předchozím zaregistrování na webových stránkách. Bez předchozí registrace není účast v závodě možná. Uzavření registrace pro konkretní závod bude vždy uvedeno na rozpise závodu. Na jednotlivé závody se přihlášky nerealizují, není - li uvedeno v rozpise jinak. Přidělené startovní číslo platí pro celou sezonu 2013  na všech závodech ELM. Podmínkou pro účast na MČR je příslušná licence ČSC   a účast  minimálně ve 3 závodech ELM.

Maximální startovné na jednotlivé závody bylo pro rok 2013 stanoveno ve výši 150.- Kč a inkasuje jej pořadatel závodu. Startovné nelze posílat předen na účet komise. Nezaměňujte prosím startovné a registrační poplatek.


II. SOUTĚŽNÍ A BODOVACÍ KATEGORIE:

1. Soutěžní kategorie jsou kategorie, ve kterých závodníci bodují dle absolutního umístění v cíli. Boduje prvních 20 závodníků od 20 do 1 bodu. V rámci ELM jsou soutěžní kategorie pro kat M i Ž uvedeny v bodovací tabulce.

2. Bodovací kategorie jsou kategorie, ve kterých je vyhlašována hlavní soutěž jednotlivců ELM. V každé bodovací kategorii boduje prvních 20 závodníků od 30 do 1 bodu a všichni ostatní získávají 1 bod. Bodování je bez ohledu na celkové pořadí.


 

Soutěžní kategorieDoporučená
délka tratě
Bodovací kategorie
ELM
ceny      min.   Rok narození
M - muži,
Ž - ženy
Startovní čísla
100 - 150 km M 1.-3. celkově M 1984-1995
ČSC Elita  
1 - 199
90 - 120 km M-30
M-35
1.-3. celkově M 1979-1983
M 1974-1978
200 - 399
80 - 110 km M-40
M-45
Ž
1.-3. celkově M 1969-1973
M 1964-1968
Ž 1984-1995
a ženy ČSC Elita
400 - 599
70 - 100 km M-50
M-55
Ž-30
1.-3. celkově M 1959-1963
M 1954-1958
Ž 1974-1983
600 - 799

   D 

50 - 80 km M-60
M-65
Ž-40
Ž 50
1.-3. celkově M 1949-1953
M 1944-1948
Ž 1964-1973
Ž 1959-1963
800 - 949
30 - 50 km M-70
M-75
Ž-55
Ž-60
1.-3. celkově M 1939-1943
  M 1938 a dříve
Ž 1954-1958
  Ž 1953 a dříve
950 -999

Bodování v soutěžních kategoriích:


UMÍSTĚNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VŠECHNY SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 V případě, že v kategorii startuje méně než 20 závodníků, body se krátí na počet startujících. Pro soutěž TOP-TEN se tyto body nepřidělují ze závodů mimo ELM. Případný společný start několika soutěžních kategorií nemá na bodování vliv, toto je vždy samostatně pro soutěžní kategorii dle pravidel.
Bodování v bodovacích kategorích:
UMÍSTĚNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VŠECHNY BODOVACÍ KATEGORIE 30 27 25 23 21 19 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
         Pro bodování není rozhodující počet závodníků, startujících v příslušné bodovací kategorii, bodování je vždy
         od 30-ti bodů. Samostatně zde bodují i příslušné kategorie žen.
Mistrovské závody vč. časovky dvojic a finalový závod ELM na silnici se bodují koeficientem 2. Pro soutěž TOP-TEN Masters se počítají i výsledky ze St. Johanu s koeficientem 3 a z Olympiády Masters v Turíně s koeficientem 4.
III. VYPSANÉ SOUTĚŽE:
Ve všech níže vypsaných soutěžích se do hodnocení sčítají body dosažené v soutěžních i bodovacích kategoriích. V soutěži TOP-TEN Masters 2013 se ze závodů v St. Johanu a z OH Masters v Turíně počítají pouze body z bodovacích kategorií s příslušným koeficientem.
1. Soutěž družstev:
Družstvo může mít minimálně 2 a maximálně 6 členů. Do výsledků družstva se započítávají výsledky 3 nejlepších z každého závodu, s výjimkou kategorie M, kde lze započítat ze závodu pouze jeden výsledek. Do soutěže družstev se počítá i výsledek jediného závodníka ze závodu. Do celkového pořadí soutěže družstev se započítává 17 nejlepších výsledků ze všech závodů v rámci ELM, včetně celkového pořadí soutěže v časovkách a na silnici. V jednolivých závodech výsledky vyhlašovány nejsou. V celkovém hodnocení obdřží družstvo na 1. místě částku 10 tis Kč a dále pak 8 tis, 6. tis. 4. tis a 3 tis. Kč. Dále tato družstva obdrží poháry. Hodnoceno je celkem 5 nejlepších družstev. Pro zvýšení atraktivity bude losováno dalších 5 finančních cen ze družstev od 6. místa v celkové částce 10 tis. Kč.
2. Soutěže jednotlivců:
Extraliga Masters : Je základní soutěží jednotlivců. Hodnocení je v jednotlivých bodovacích kategoriích. Do celkového hodnocení se započítává 15 nejlepších výsledků včetně celkového výsledku soutěže v časovkách a na silnici. Na jednotlivých závodech se bodovací kategorie nevyhlašují. V celkovém hodnocení ELM obdrží poháry závodníci na 1-5 místě v jednotlivých bodovacích kategoriích s právem pořadatele soutěže snížit počet hodnocených v případě malého počtu účastníků. Seznam hodnocených bude po ukončení soutěže zveřejněn.
Pohár v časovkách: Soutěž je vypsána v rámci ELM. Body se počítají stejně jako u hlavní soutěže ELM. Hodnocení je pouze v soutěžních kategoriích. Do celkového pořadí se započítává celkem 5 nejlepších výsledků. Celková výsledky se započítávají do ELM jako jeden samostatný závod. V celkovém hodnocení obdží poháry závodníci na 1-5 místě v jednotlivých soutěžních kategoriích.
Silniční pohár: Soutěž je vypsána v rámci ELM  pouze v soutěžních kategoriích a do soutěže se započítávají výsledky silničních závodů. Do celkového hodnocení se počítá 12 nejlepších výsledků a celkové pořadí je počítáno do ELM jako jeden samostatný závod. V celkovém hodnocení obdrží poháry závodníci na 1-5 místě v každé soutěžní kategorii.
TOP - TEN Masters 2013: Soutěž je průřezová bez ohledu na věkovou kategorii. Do soutěže se počítají  všechny výsledky ELM dle získaných bodů, dále pak výsledky ze St. Johanu a z OH Masters v Turíně, zde ale s příslušnám koeficientem pouze dle bodovacích kategorií. V celkovém hodnocení získají poháry závodníci na 1-10 místě a pro prvé 3 je připravena i finanční odměna.
IV. Jednotlivé závody:
Jednotlivé závody jsou vypsány v duchu pravidel cyklistiky ČSC. Pořadatel je povinnen zajistit finanční ceny minimálně pro první 3 závodníky v každé soutěžní kategorii  ve výši 500.-, 300.- a 200.- Kč a to i v případě, že dojde ke sloučení více kategorií ke společnému startu. Kategorie M a kategorie A startují vždy společně!! Pořadatel dále připraví věcné nebo finanční ceny pro kategorii žen, a to obecně pro prvé 3 závodnice v každé soutěžní kategorii. Bližší podrobnosti pro pařadatele jsou v rubrice "Povinnosti pořadatelů". Výjmečně je možno udělení i věcných cen, ale pouze po předchozím schválení komise masters.

 

tvorba webových stránek        |        webhosting a servery