Pravidla soutěže "Extraliga Masters 2012"

Extraliga masters (dále jen ELM) je celorepubliková soutěž pro amaterské závodníky věkové kategorie master a pro závodníky do 29 let. Startovat mohou jak držitelé licence ČSC Master a Elita "C", tak i závodníci s licencí ameterských lig nebo výjmečně i bez licence. Nemhou startovat závodníci Licence ČSC Elita(A a B), závodníci na soupiskách profi týmů a závodníci na soupiskách zahraničních týmů.


STARTUJÍ :

Všichni řádně přihlášení závodníci a závodnice s platnou licencí ČSC Elita "C", MASTER nebo s platnou licencí jakékoli amaterské ligy, která je sdružena v rámci SAC. Startovat mohou za níže uvedených předpokladů i závodníci bez licence, po prokázání se osobním dokladem, kde bude možno ověřit datum narození pro zařazení do příslušné věkové kategorie. 

PODMÍNKY ÚČASTI:

Každý účastník může startovat po řádném zaregistrování na webových stránkách, nebo po  vyplnění registračního listu a zaplacení jednotného registračního poplatku Kč 100.-. Přidělené starovní číslo platí po celou sezonu 2012 pro start na všech závodech ELM. Podmínkou pro účast na MČR je příslušná licence ČSC   a účast  alespoň v jednom závodě ELM. Na MČR se startovní čísla nevydávají!!

I.Soutěže jednotlivců:

1) Extraliga Masters

ELM Je základní soutěží. . Maximální startovné pro soutěže v ELM včetně ČP Elita "C" je stanoveno na 150.- Kč.  Do soutěže jednotlivců se započítává celkem 15 nejlepších výsledků, včetně výsledků celkového pořadí časovkářského a silničního poháru, bez ohledu na skutečnost, kolik bude celkově odjeto závodů. (z technických důvodů může závod zařazený do soutěže odpadnout).

Soutěžní kategorie :

V těchto kategoriích jsou závodníci hodnoceni v jednotlivých závodech a zpravidla jsou v těchto kategoriích startováni. Pro r. 2012 bude kategorie M- (do 29 let) na všech závodech startovat společně s kat. A- (do 39 let.) Z technických důvodů může pořadatel sloučit ke startu i jiné kategorie. Hodnocení je však vždy provedeno odděleně. 

Ceny jsou určeny jako minimální pro první 3 závodníky v každé soutěžní kategorii ve výši 500.- 300.-  200.- Kč. Sloučený start nemá na udělení cen ve vypsaných soutěžních kategoriích vliv.

Bodovací kategorie:

V bodovacích kategoriích je hodnocena celá ELM. Kategorie jsou dle níže uvedené tabulky. Ženy, které v soutěžních kategoriích startují společně s muži, bodují samostatně dle svých kategorií.

Hodnocení ELM:

V celkovém hodnocení obdrží poháry závodníci na 1 až 5 místě v každé bodovací kategorii, vč. všech kategorií žen. V případě, že v kat. bude  méně než 7 závodníků nebo závodnic, má komise právo snížit počet vyhodnocených na první 3 závodníky nebo závodnice.

2) ČESKOMORAVSKÝ POHÁR V ČASOVKÁCH A V SILNIČNÍCH ZÁVODECH:

Soutěž je vypsána v rámci ELM. Podmínky účasti jsou stejné jako ELM. Výsledky jsou hodnoceny v rámci ELM jako samostatný závod a dále samostatně pro uvedenou pohárovou soutěž. Silniční pohár a pohár v časovkách jsou vypsány pouze pro soutěžní kategorie. Boduje se v soutěžní i příslušné bodovací kategorii a pořadí se setavuje dle nejvyššího počtu bodů dosažených v jednotlivých závodech. Do soutěže v časovkách se započítává 5 nejlepších výsledků dle rozpisu a do silničního poháru se započítává 12 nejlepších výsledků..

Hodnocení pohárů v časovkách a v silničních závodech:

Závodníci na 1 až 5 místě celkového pořadí v soutěžních kategoriích.

3) ČESKÝ POHÁR ELITA "C" (kat.M):

 V soutěži startuji všichni řádně přihlášení závodníci, dle stejných pravidal jako u ELM. Startovat mohou všichni držitelé licence ČSC ELITA "C" , U-23 "C" a JUNIOR,  dále všichni držitelé licence jakékoli amaterské ligy, výjmečně i závodníci neregistrovaní.  Do hodnocení se započítává 15 nejlepších výsledků. V této kategorii jsou vypsány  2 závody jako Přebor ČR v kat. Elita "C", a to v časovce jednotlivců a v silničním závodě.  Závodníci kat. U-23 a Junior nemohou získat titul MČR.

Ceny v jednotlivých závodech zabezpečuje pořadatel a musí činit min. 500.-, 300.- a 200 Kč pro závodníky na 1-3 místě v absolutním pořadí.

Hodnocení kat. M - ČP Elita C:

V celkovém pořadí obdrží poháry závodníci na 1-5 místě a závodníci na 1-3 místě navíc finanční  odměnu ve výši:  3000.-, 2000.-, a 1000.- Kč   

Upozornění!!! Závodů MČR v časovce jednotlivců a dvojic a silničním závodě, stejně jako ME se mohou účastnit pouze držitelé  příslušné licence ČSC.  Na MČR mohou startovat i závodníci U-23 a Junior, kteří splňují podmínky účasti dle pravidel ELM, ale nemohou získat titul.  Podmínkou účasti je registrace v ELM a odjetí alespoň jednoho závodu. Na MČR se startovní čísla nevydávají.

4) TOP - TEN  MASTERS:

TOP - TEN je průřezová soutěž o nejlepšího závodníka v kat. nad 30 let s výjimkou závodníků s licencí ČSC, soutěžících v  kat. M. Do celkového pořadí se započítávají výsledky všech závodů zařazených v ELM dle bodování ELM, dále výsledky ME v časovce a v silničním závodě s trojnásobkem bodů ELM a z mistrovství MASTER v St. Johanu čtařnásobkem. Body za ME a MS se počítají pouze systemem z bodovací kategorie, ale každému jsou počítány body dosažené ve své kategorii. (příklad - 1. místo ME 90 bodů, 10. místo ME 33 bodů). V případě  menšího počtu závodníků v kategori než 20 se dosažené body dle situace mohou krátit až na dvojnásobek, pro ME i Johan. O případném zařazení a doplnění dalších závodů budeme informovat červeným textem.

Hodnocení TOP-TEN Masters:

Za umístění v soutěži  získávají poháry závodníci na 1-10 místě celkového pořadí. V případě rovnosti bodů získává lepší pořadí závodník, který je starší.

II. Soutěž družstev:

V soutěži mohou startovat pouze řádně zaregistrovaná družstva po zaplacení symbolického registračního poplatku 500.- Kč. Přihlašování je ve výběru registračního systemu ze závodníků, již zaregistrovaných do ELM jako jednotlivci.

Soutěž družstev je vypsána pouze v rámci závodů celé ELM. Družstvo tvoří min.2 a max. 6 závodníků. V družstvu mohou být i závodníci kat. M a ženy. Do výsledků družstva se počítají 3 nejlepší výsledky členů družstava z jednotlivých závodů, ale v případě závodníků kat. M může být započítán  pouze 1 výsledek ze závodu. Do soutěže je započítáván i výsledek jednoho závodníka družstva, pokud ostatní závod nedokončili nebo neodstartovali.  

Hodnocení soutěže ELM družstev:

Do soutěže se započítává 17 nejlepších výsledků z jednotlivých závodů vč. celkového pořadí poháru časovek a na silnici. Na jednotlivých závodech se pořadí družstev nevyhlašuje.

V celkovém hodnocení obdrží poháry minimálně družstva na 1-5 místě spolu s finanční odměnou minimálně ve výši 8000.-, 6000.-, 4000.-, 3000.-, 2 000.-, a 1 000.- Kč a dalších pět družstev bude losováno v 50 % částkách.

III. Soutěžní a bodovací kategorie:

Soutěžní kategorie Doporučená
délka tratě
Bodovací kategorie
ELM
ceny      min.   Rok narození
M - muži,
Ž - ženy
Startovní čísla
100 - 150 km M 1.-3. celkově M 1983-1995
ČSC Elita "C"  
1 - 200
90 - 120 km M-30
M-35
1.-3. celkově M 1978-1982
M 1973-1977
201 - 400 
80 - 110 km M-40
M-45
Ž
1.-3. celkově M 1968-1972
M 1963-1967
Ž 1983-1994 aČSC Elita
401 - 600
70 - 100 km M-50
M-55
Ž-30
1.-3. celkově M 1958-1962
M 1953-1957
Ž 1973-1982
601 - 800
50 - 80 km M-60
M-65
Ž-40
1.-3. celkově M 1948-1952
M 1943-1947
Ž 1963-1972
801 - 950
30 - 50 km M-70
M-75
Ž-50
Ž-60
1.-3. celkově M 1938-1942
M 1937 a dříve
Ž 1953-1962
Ž 1952 a dříve
950 -999

IV. Bodování ELM:

1. BODOVÁNÍ ZA UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍCH:

UMÍSTĚNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VŠECHNY SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Soutěžní kategorie jsou kat M,A,B,C,D a E. Body získává prvních dvacet závodníků celkového pořadí. Ostatní zůstávají bez bodu. V případě, že v kategorii startuje méně než 20 závodníků, body se krátí na počet startujících. Pro soutěž TOP-TEN se tyto body nepřidělují ze závodů mimo ELM (ME, St.Johan, příp. další). Toto bodování zohledňuje počet závodníků na startu a z toho se odvíjející konkureci. To je také důvodem, proč při menším počtu závodníků se body krátí tak, aby odrážely sílu v jednotlivých kategoriích. Případný společný start několika soutěžních kategorií nemá na bodování vliv, toto je vždy samostatně na soutěžní kategorii dle pravidel.
2. BODOVÁNÍ ZA UMÍSTĚNÍ V BODOVACÍCH KATEGORIÍCH:
UMÍSTĚNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VŠECHNY BODOVACÍ KATEGORIE 30 27 25 23 21 19 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
Bodovací kategorie jsou rozděleny podle věku a v těcto kategoriích je vyhlašována hlavní soutěž ELM. Pro bodování není rozhodující počet závodníků, startujících v příslušné bodovací kategorii, bodování je vždy od 30-ti bodů. V případě, že závod dokončí více než 20 závodníků, závodníci na 20 a dalších místech obdrží 1 bod. Samostatně zde bodují i příslušné kategorie kategorie žen.
Vybrané závody se bodují koeficientem 2, t.j. od 60 do 2 bodů. Je to MČR v časovce, a v časovce dvojic a celkové pořadí v časovkách, dále pak  MČR na silnici a finále ELM v silničním závodě a celkové pořadí v silnčním poháru. Finále ELM bylo zařazeno z důvodu, aby silnice neměla menší počet dvojnásobně bodovaných závodů a nebyla tím oproti výsledkům z časovek znevýhodněna. MČR v časovce dvojic nelze z technických důvodů bodovat na stejné pořadí u dvojice, ale každý člen dvojice bude mít svoje pořadí. O přidělení pořadí přijme komise Masters pravidlo a bude zde podána informace červeným písmem. V případě rovnosti časů při silničním závodě nebo v časovce musí být vždy určeno pořadí, doporučujeme tedy v časovkách měření na setiny vteřiny. Pokud nebude pořadí určeno, přední umístění připadne staršímu závodníkovi.
Vybrané závody do TOP-TEN jsou bodovány  i vyššími násobky - viz pravidla TOP-TEN ( ME a další). 

tvorba webových stránek        |        webhosting a servery