Zápis z VH Masters

                                            Z Á P I S

Z VH  klubů, zabývajících se cyklistikou masters a pořadatelů závodů EM Masters.

 1. Hodnocení sezony 2014-  Celkem se celkem zúčastnilo součtem  více než 2200 závodníků, registrováno pak bylo 450 účastníků. Bylo konstatováno, že je škoda pro pořadatele, dochází-li ke kolizi termínů, zejména pak se závody UAC a to v případech, kdy k tomuto nemuselo dojít, např. na termín časovky v Hodkovicích byla časovka do vrchu UAC, přestože sobota před závodem byla volná.

 2. Zpráva o hospodaření a návrh čerpání – přednesl JUDr. Horák.  Návrh čerpání obsahoval náklady, včetně odměn pro vítěze soutěže družstev a TOP-TEN. Pro družstva na 1-6 místě byly schváleny odměny v celkové výši 43 tis. Kč s losováním odměn dalších 6-ti družstev v celkové částce 9 tis. Kč. Pro vítěze TOP-TEN pak v celkové částce 13 tis. Kč. Zpráva o hospodaření včetně návrhu čerpání byla schválena. Dále byla schválena zpráva na zabezpečení soutěž EM 2015.

 3. Pořádání závodů v r. 2015. – Jednoznačně ponechat oddělené starty kategorií, ve výjimečných případech je možné sloučit kategorie ke společnému startu M,A,B, a dále C,D. Kategorie E musí startovat samostatně s postačujícím malým odstupem (do 1 minuty) za kategorií D. Výjimku musí schválit pracovník STK řídícího výboru, Ludvík Killinger.  

  Ceny na závodech jsou preferovány finanční minimálně pro první 3 závodníky v každé kategorii ve výši 500.-, 300.- a 250.- Kč, výjimečně mohou být i věcné, minimálně v uvedených hodnotách. Doporučuje se snížení startovného v kat žen o 50 Kč, budou-li u této kat. věcné ceny na rozdíl od kat. mužů.

  Pro TOP-TEN se bude počítat z celkového počtu závodů o jeden závod méně, bude-li to programově technicky možné.

  Závodníci, kteří jsou na soupiskách profi. týmů mohou  startovat spolu s kat. M, ale za úhradu startovného a po řádné registraci, bez nároku na ceny – tedy mohou využít závody k tréninku. Ještě bude konzultováno s rozhodčími.

 4. Byl projednán návrh kalendáře závodů EM na r. 2015. Bylo rozhodnuto, že MČR v silničním závodě bude uskutečněno ve Mcelách, MČR v časovce a v časovce dvojic v Sokolově a MČR v závodě do vrchu na Rašovce, kde se pojede dvoukolově.

 5. Závěrem poděkoval JUDr. Horák jménem organizačního výboru všem pořadatelům závodů za úsilí při realizaci závodů ve stále se zhoršujících podmínkách, dále všem závodníkům za korektní chování a závodění. Vyzval představitele všech odměněných družstev, včetně vylosovaných, aby obratem nahlásili číslo účtu, kam bude zaslána odměna. 

 6. VH zvolila  nový organizační výbor ve složení: JUDr. Oldřich Horák- předseda, Ing. Igor Kubín, Ludvík Killinger a Karel Kopr. Dále pověřuje předsedu, aby zabezpečil úpravu stanov dle NOZ se změnou názvu spolku a zabezpečil pojištění na r. 2015. Organisační výbor by měl být doplněn o ještě jednoho člena. Nový výbor je současně statutárním orgánem spolku.

  V Liberci, dne 18.10.2014                                Zapsal: JUDr. Oldřich Horák

 

+ Vložit příspěvek

Diskuse


tvorba webových stránek        |        webhosting a servery