Zápis z valné hromady

Z Á P I S

z členské schůze ze dne 17. 10. 2015 spolku KLAC Liberec

 

Přítomni: dle prezenční listiny v příloze

 

Program:

Hodnocení sezóny 2015

Bylo konstatováno, že do pořádání závodů velmi vstupuje legislativní procesy při žádostech o pořádání závodů. Oproti roku 2014 došlo k poklesu startujících.

Martin Würz zhodnotil odvody pořadatelů za jednotlivé závody v roce 2015.

 

Volba výkonného výboru

Výkonný výbor nově pracuje v tomto složení: Martin Würz, Václav Bradna, Ludvík Killinger, Igor Kubín, Karel Kopr.

Výkonný výbor zvolil předsedu klubu Martina Würze, hospodáře klubu Ludvíka Killingra, pokladníka Václava Bradnu, členy výkonného výboru – Karla Kopra a Igora Kubína.

 

Změna stanov, názvu spolku a sídla

Členská schůze jednomyslně schválila nové stanovy spolku, dále schválila změnu názvu na nový název EXTRALIGA MASTERS.

Členská schůze dále schválila změnu sídla spolku, nová adresa sídla spolku je Lučany nad Nisou 630, 468 71 Lučany nad Nisou

 

Organizace soutěže

Členové schválili účast zahraničních účastníků bez omezení, stále trvá mít licenci ČSC pro Mistrovství České republiky.

Členská schůze schválila zrušení poháru v silniční cyklistice a poháru v časovkách. V sezóně 2016 bude vypsána soutěže pouze v družstvech a v celkové soutěži Extraliga Masters.

Maximální startovné pro rok 2016 je stanoveno na 250 Kč.

Pro rok 2016 je nově stanoven odvod na 70 Kč na jednoho závodníka a v jednotlivých závodech se nebudou vyplácet finanční odměny.

Pořadatel je povinen zajistit věcné ceny.

 

 

 

 

Zapsal:                                                                                              Ověřil:

Václav Bradna                                                                                  Martin Würz, předseda

 

+ Vložit příspěvek

Diskuse


tvorba webových stránek        |        webhosting a servery